Jubileumshelg for musikken

  • SAMNOR orkesteret er 25 år i år. Det bidrog selvsagt under den store konserten i Hønefoss kyrkje.

    Foto: Sindre Hammersbøen/ADAMS

  • Det svenske SAMS-kören sang under ledelse av Irene Hermansson og Kersti Esselvall Smårs deltok med vakker sang under jubileumshelgen for musikklivet i Syvendedags Adventistkirken i Norge og Sverige.

    Foto: Sindre Hammersbøen/ADAMS

SAMNOR, Syvendedags Adventistenes Musikkforening i Norge, markerte sitt 20-års jubileum 8. september.

Det begynte for mange av oss allerede torsdag. Herbert Blomstedt var i området og skulle dirigere Oslo Filharmonien torsdag og fredag, og svært mange adventister hadde skaffet seg billetter. Blomstedt er nå 91 år, men reiser fremdeles rundt og dirigerer de største orkestrene i verden, og både publikum og orkestermusikerne elsker ham. Han har vært jevnlig i Oslo siden han dirigerte Filharmonien første gang i 1954. En av musikerne, som hadde en innledning til konserten, fortalte at de tilbød ham en stol å sitte på under prøvene, men han avslo dette bryskt, og sa at det var da bare for «gamle folk». Og han og orkesteret innfridde til fulle også denne gangen med to store symfonier, av Beethoven og Dvorak. Dette var stor og vakker musikk for et fullsatt Oslo konserthus.

Men så, på fredag kveld 7. september, kom nærmere 100 SDA-sangere og -musikere fra Sverige og Norge til Tyrifjord videregående skole for å feire jubileer. SAMS, den svenske SDA sang- og musikkforeningen, fyller 30 år i år. SAMNOR, den norske søsterforeningen, fyller 20 år. Og det norske orkesteret har 25-års jubileum. Også Adventsangerne var med, de har holdt på i nærmere 40 år. Så det var mye å feire.

Etter øvelsen fredag kveld, hadde vi festgudstjeneste på lørdag formiddag, med toner fra kor og orkester, og andaktsord ved Claes Lundström. Og tross litt utfordringer med det tekniske anlegget, kom vi velberget gjennom det, til Guds ære.

På ettermiddagen hadde vi øvelse og konsert i den nye Hønefoss Kirke, et nydelig byggverk med god akustikk, for å ha konsert. Da tiden nærmet seg, ble det fullt hus der også. Og jeg tror det ble en stor musikalsk opplevelse for alle som kom.

Det startet med orgelmusikk, en Bach-fuge, spilt av den svenske organisten Daniel Olrich. Claes Lundström ønsket oss velkommen og ledet oss gjennom et variert program. Det svenske SAMS-kören sang under ledelse av Irene Hermansson og Kersti Esselvall Smårs, med Morten Fjelmberg ved flygelet. Adventsangerne sang under ledelse av Laila Therese Johansen, med Solveig Norheim Andersen ved flygelet, og orkesteret spilte noen musikkstykker alene, under ledelse av Elbjørg Keyn Lundström og Markus Tähti Dunseth. Han og pianisten Morten Fjelmberg høstet stor applaus etter fremførelsen av Dunseth’s egen pianokonsert. Det var ellers sanger av solister og sammensetninger av solister, kor og musikere. Men det hele toppet seg da det store felleskoret sammen med orkesteret fylte rommet med sang og musikk i 3 sanger, «Du, Herre Kjær», «It is Well», og «Jerusalem». Det var mektig, og det var vel flere enn meg som da begynte å tenke på sangen og musikken vi skal møte i «Det nye Jerusalem». Mektig var også avslutningen på konserten, da Markus Tähti Dunseth spilte en fuge av Duruflé på det store orgelet i kirken.

Elbjørg Keyn Lundström fortalte ellers litt om historien til de to musikkforeningene SAMS og SAMNOR. Hun og hennes far Eivind og onkel, Bjørn Keyn, har stått sentralt i denne klassiske musikksatsingen i våre to naboland. Elbjørg var med å starte opp SAMS i Sverige og er nå leder i SAMNOR, hoveddirigent for orkesteret, og visedirigent i Adventsangerne. Hun har vært helt sentral i planleggingen og gjennomføringen av denne jubileumshelgen.

Ellers var også Herbert Blomstedt tilstede ved konserten og ga en liten hilsen. Han har støttet godt opp om musikklivet i menigheten, og han ga uttrykk for at han gledet seg over konserten, selv om han jo opererer i en annen «divisjon» med sin musikk rundt i den store verden.

Selv om både sangere og musikere stort sett er amatører, framførte både SAMS, SAMNOR og Adventsangerne for fulle saler denne helgen.