Namsos menighet flytter

  • Menighetens nye lokaler utenfor Namsos, i Sørsivegen 755.

    Foto: Boli eiendomsmegling/ADAMS

Menigheten har kjøpt nye lokaler 11 km utenfor Namsos sentrum.

Namsos har i dag overtatt nye lokaler for menighetens arbeid. Eiendommen ligger landlig i Sørsivegen 755 i Overhalla kommune (11 km fra sentrum av Namsos). Menigheten ønsker å satse på arbeid for barnefamilier og andre som ønsker å delta i slikt arbeid, inkl. speiderarbeid o.l., og mener at den nye lokaliseringen vil egne seg godt til dette.

De nåværende lokalene som menigheten har hatt i Abel Meyers gate 11 i sentrum av Namsos var blitt for små og egnet seg ikke til det arbeid menigheten skal satse på. Det var også stort behov for omfattende og kostbart vedlikehold. Eiendommen planlegges lagt ut for salg i løpet av kort tid.