Pastorene på europeisk konferanse

  • – Alle må være engasjert med å gjøre noe for Jesus, sa Adventistkirkens verdensleder til 1 200 pastorer da han talte ved åpningsmøtet for Trans-Europeisk Divisjons pastorkonferanse i Beograd i slutten av august.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

  • – All deres forkynnelse må være fokusert på Kristus, sa Elizabeth Talbot til pastorene samlet til konferanse i Beograd. Uten et fokus på Kristus, kommer dere med tomme kurver, sa hun.

    Foto: Elsie Tjeransen/ADAMS

Adventistkirkens Trans-Europeiske Divisjon understreket behovet for kontakt, inspirasjon og forandring da 1200 pastorer og ektefeller møttes til fagdager i Beograd i Serbia fra 28. august til 1. september.

Divisjonen arrangerer European Pastors’ Council (EPC) hvert femte år og er en anledning til å gi pastorene faglig oppdatering og inspirasjon i tjenesten. Da deltakerne kom inn i den store plenumssalen i Sava Centar, lyste ordene «Connect, Inspire og Change» mot dem fra scenen. Divisjonen ville ikke at noen skulle være i tvil om hva konferansens hovedbudskap var.

Pastorer i våre menigheter over hele Europa må sørge for at de og menighetens medlemmer knytter an til nye mennesker på en måte som er relevant for vår tid. Bare da kan evangeliet slå rot i tankene til moderne mennesker.

Menighetene våre må være steder der mennesker finner inspirasjon til å leve det livet Jesus inviterer oss til. Og vi må alle sammen være villige til å forandre oss og bli forandret for å gjennomføre oppdraget Jesus har gitt oss i misjonsbefalingen.

Pastorene fikk høre inspirerende prekener av topp kvalitet. Alle plenumsmøtene kan ses i opptak her.

– Bare når vi erkjenner at vi er helt avhengig av Den Hellige Ånds kraft, kan vi få kraft til å forkynne Guds ord til det sekulære Europa, sa pastor Ted N. C. Wilson i sin tale ved konferansens åpningsmøte.

Wilson minnet pastorene om det fantastiske løftet i Romerne 10:11 «Ingen som tror på ham, skal bli til skamme». Men vi har alle sammen, pastorer og lekfolk, en oppgave. For Paulus stiller et retorisk spørsmål: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» (Romerne 10:14).

Verdenslederen understreket at dette avsnittet i Romerbrevet ikke bare dreier seg om dem som er forkynnere. Det er en utfordring til alle om å være engasjert i å vitne om Jesus. Alle engasjert med å gjøre noe for Jesus.

I løpet av de fem dagene konferansen varte, ble samtlige deltakere utfordret til å tenke over hva som kreves for å nå Europa med evangeliet. Poengene ble understreket både gjennom andaktene, plenumsfordragene, ettermiddagskursene og gudstjenestene om kvelden.

Ved gudstjenesten på sabbaten talte Elizabeth Talbot. Hun er leder for «Jesus 101 Biblical Institute», et evangeliseringssenter i regi av den Nordamerikanske Divisjon. I talen med tittelen «Brød til alle» tok hun forsamlingen med på et svært engasjerende studium av likheter og forskjeller mellom de to brødundrene beskrevet i Markus evangelium kapittel 6 og 8.

I det første underet sørger Jesus for mer enn nok til de fem tusen, og når tolv fulle kurver med rester samles, gir det et klart signal om at Jesus har brød nok til alle Israels 12 stammer. Da Jesus mettet de fire tusen var han ikke lenger i Israel. Han var hos hedningene, dem på andre siden av Jordan. I denne fortellingen bruker Markus greske, ikke jødiske betegnelser, og tallene som nevnes, hinter også til hedninger.

Jesus har brød nok til alle mennesker, var Talbots hovedpoeng. Evangeliet om Jesu offer må ut også til dem som ikke ser ut som oss og oppfører seg som oss.

– Skal dere nå Europa for Kristus, må det være det evige evangeliet om Kristus. Gå ikke ut til folk i Europa med tomme kurver, sa Talbot.

Trans-Europeisk Divisjon hadde sørget for undervisere av ypperste klasse til 48 forskjellige kurs. Temaene der spente fra undervisning om skapelse og evolusjon, via menighetsplanting til kurs i teologien rundt dommen før Jesu gjenkomst.

Fra Norge deltok nesten samtlige pastorer og en rekke ektefeller.