Premiere! Veien til personlig oppvåkning

  • Foto: SDA/ADAMS

Hope Channel Norge lanserer TV-serien «Veien til personlig oppvåkning».

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Vi følger gruppen i disse 40 dagene og får del i deres opp- og nedturer.

Hvordan kan vi ha et nært forhold til vår frelser, Jesus Kristus? Hvordan kan vi holde Guds bud? Jesus selv sier at vi, i vårt uomvendte «jeg», ikke kan bidra med noe i noen av disse spørsmålene. Derimot har Gud en fantastisk løsning! Slett ikke alle er klar over hvor god Guds løsning er. Hvorfor har vi ikke sett dette før?

En gruppe på fire personer har startet en lese- og bønnegruppe der de møtes jevnlig i 40 dager. Alle har hver sin bønnepartner, og disse har kontakt hver dag. Da snakker de om det de har lest i de to bøkene som gruppen studerer, og ber sammen. Hver av dem har også valgt fem personer de ønsker å be spesielt for i denne perioden.

Da Jesus så at tiden for hans korsfestelse nærmet seg, brukte Han mye tid på å hjelpe disiplene til å forstå betydningen av å være fylt med Den Hellige Ånd. Både frelsen, rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen er avhengig av at vi er fylt med Ånden hele tiden, hver dag.

Medvirkende: Gunnar Jørgensen (programleder), Tony Vincent Rydland, Sigrun Sirevaag Eckhoff og Sandra Björk Ó. Bjerkan.

Vi minner om at du kan se alle Hope Channel Norge produksjoner på:

• Web-TV – www.hopechannel.no
• OnDemand – www.hopechannel.no
• VideoPodcast – www.hopechannel.no
• Smart TV – www.hopechannel.no
• HC app – www.hopechannel.no
• TV Visjon Norge
• LifeStyle TV
• Riks TV

Gå ikke glipp av nylanseringen av TV-serien «Veien til personlig oppvåkning»! Serien på 7 episoder er nå tilgjengelig OnDemand på www.hopechannel.no.