Respons til Generalkonferansen

  • Unionsstyret samlet utenfor Skogli helse- og rehabiliteringssenter søndag 16. september 2018. F.v.: Linn Helene Stølen, Anett Andersen, Liv Fønnebø, Anders Wiik, Rolf Andvik, Victor Marley, Atle Haugen, Tom Angelsen, Øyvind Gjengstø, Jóhann E. Jóhannsson, Annemay Gjedrem Lie, Hilde Thorkildsen Huru, Finn F. Eckhoff. Atle Aluwini og Joakim Hjortland hadde meldt forfall til møtet.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Unionsstyret har vedtatt å sende respons på enhetsdokumentet Generalkonferansen offentliggjorde i juli.

Unionsstyret vedtok ved møtet på Lillehammer søndag 16. september å sende et brev til Generalkonferansen med respons til dokumentet om prosess for å sikre enhet. Brevet offentliggjøres ikke i dag fordi unionslederne i både Sverige og Danmark har ønsket å se om deres styrer er stemt for å gå sammen med Norge om en felles tekst. Danmark har allerede sluttet seg til ordlyden, Sverige har sitt unionsstyremøte 23. september.

Victor Marley forklarte at teksten har blitt til gjennom en bred konsultasjon mellom ledelsen i unionen, distriktslederne og de tre distriktsstyrene.

– Noen har ønsket at vi skulle bruke et sterkere språk, men vi velger et tydelig budskap i en høflig og mild form. Men det er ingen tvil om at vi har stor skepsis til deler av dokumentet som ble offentliggjort av Generalkonferansen i juli, sa unionsleder Victor Marley til unionsstyrets medlemmer.

Marley bemerket at det har tatt lang tid å utforme responsen, men det er viktig at menigheten i Norge kjenner at det har vært en bred konsultasjon.

– Nå har vi bred støtte for forslaget til respons.

Styret for Østnorsk distrikt ga sin respons til forslaget i et telefonmøte.

– Styret for ØND synes det var kjekt å få være med å gi innspill i denne prosessen, sa distriktsleder Rolf Andvik.

Unionsstyrets vedtak var enstemmig.

Responsen til Generalkonferansen blir publisert når det er avklart hva beslutningen blir i Sverige.

Dokumentet det responderes på, finner du i vår tidligere artikkel om temaet.