Storstilt kampanje i Nord-Norge

  • Adventistkirken i Nord-Norge har laget en brosjyre for Norsk Bibelinstitutt der tilknytningen til landsdelen er tydelig i både tekst og bilder. Brosjyren kommer som innstikk i landsdelens aviser 27. oktober.

    Foto: NBI/ADAMS

Om en uke gjennomfører Adventistkirken i Nord-Norge en omfattende annonsekampanje for kursene ved Norsk Bibelinstitutt.

Adventistkirkens Nordnorske distrikt gjennomfører 27. september en kampanje for å nå hele landsdelen med en brosjyre for fire av kursene til Norsk Bibelinstitutt. Dette er kurs som gir Bibelens veiledning i aktuelle spørsmålsstillinger.

Nitten aviser i landsdelen, fra Helgelands Blad i Sandnessjøen til Sør-Varanger Avis i Kirkenes, vil ha en brosjyre for Norsk Bibelinstitutt som innstikk. Brosjyren har blitt spesialdesignet for å ha en tydelig lokal forankring til landsdelen. Den jobben er gjort av reklamebyrået Mål og Mening på Sortland i tett dialog med Norsk Bibelinstitutt.

– Jeg er veldig spent på å se responsen på en brosjyre laget for Nord-Norge. Den har et bildeuttrykk og et språk som vi har store forventninger til, sier Tom Angelsen, leder for Adventistkirkens nordnorske distrikt.

Resultatene fra kampanjen vil bli nøye fulgt opp for å gi bedre kunnskap om hvordan slik reklame fungerer.

– Det er forskning som viser at sammenlignet med online markedsføring er det større sannsynlighet for at publikum responderer på reklamen hvis de får noe i hånden, forklarer Kenneth Bergland, pastor for Adventistkirkene i Vesterålen. Dette er en veldig god anledning til å skaffe oss statistikk som viser oss hvordan annonseringen virker, legger han til.

Tom Angelsen forteller at distriktet ved en senere anledning vil vi prøve utdeling av samme brosjyre med post for å se hvordan slik distribusjon virker sammenlignet med innstikk i avis.

Kampanjen koster om lag kr 140 000, noe som gir en stykkpris på kr 1,65 pr brosjyre ferdig trykket og distribuert.

– Denne kampanjen er en veldig god mulighet for befolkningen i vår langstrakte landsdel til å komme i kontakt med oss som en menighet, sier Bergland.

Han ber medlemmer i Nord-Norge følge med den 27. september om innstikket følger med avisen den dagen eller dagen etter. I motsatt fall bes de kontakte Tom Angelsen.

Bergland oppfordrer medlemmer over hele landet til å be for at mennesker i landsdelen må bli kjent med Jesus gjennom kampanjen.