Verdensleder på besøk hos Den norske union

  • Adventistkirkens verdensleder, pastor Ted N. C. Wilson, besøkte Den norske unions hovedkontor fredag 7. September. F.v.: Johann E. Johannsson, Finn F. Eckhoff, Victor Marley, Ted N. C. Wilson, Nancy Wilson, Raafat A. Kamal og Heidi Kamal.

    Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Vi bør være de lykkeligste på jord, observerte Ted Wilson.

Syvendedags Adventistkirkens verdensleder, pastor Ted N. C. Wilson, var fredag 7. september på et kort besøk ved unionskontoret. Wilson var på vei til åpningen av LifeStyleTVs nye studio ved Arvika i Sverige, og var i utgangspunktet på privat besøk hos slektninger i Hole kommune der unionskontoret ligger.

Før avreise til Sverige tok verdenslederen seg tid til et besøk på om lag 45 minutter ved kirkens hovedkontor i Norge. Wilson holdt en kort andakt for personalet ved kontoret. I andakten minnet han om at evangeliet om Kristi rettferdighet er selve kjernen i de tre englenes budskap i Åpenbaringen 14 og at frelsen er en gave fra Gud.

– Budskapet om Kristi rettferdighet bør gjøre oss til de lykkeligste mennesker på jord, sa Wilson, og la til et retorisk spørsmål: Hvordan kan vi la være å dele dette budskapet med andre?

Pastor Wilson leste Johannes 12:32 «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»

– Når Kristus blir løftet opp, blir folk trukket til ham, sa verdenslederen.

Wilson henviste også til Matteus 9:35 som sier at Jesus «helbredet all sykdom og plage» på sine vandringer gjennom Israels landsbyer.

– Vårt oppdrag er å hjelpe andre, sa Wilson og benyttet anledningen til å løfte opp den globale kampanjen «Alle engasjert».

– Vi har alle sammen et ansvar for å dele budskapet om Kristi nåde og løftet om hans snare komme med alle i Norge, sa han.

Før pastor Wilson fikk ordet til andakt, tok vår nasjonale leder, pastor Victor Marley opp det han kalte «elefanten i rommet». Marley nevnte at Den norske union er uenig med Generalkonferansen i spørsmålet om kvinnelige pastorer, men samtidig minnet han om at det er mye mer som holder oss sammen.

– Vi er en stor familie i Adventistkirken, og det som holder oss sammen, er mye mer og mye større enn det som skiller oss, påpekte Marley, som med det reduserte «elefanten i rommet» betraktelig.

Etter andakten fikk pastor Wilson og hans kone, Nancy, en kort omvisning i unionens kontorer, før de ga seg i veg til Sverige og åpningen av de nye lokalene til LifeStyleTV. På veien var de så vidt innom Matteson Misjonsskole.

Wilson var i Europa fordi han hadde deltatt på to forskjellige arrangement. I Trans-Europeisk Divisjon var han med på European Pastors’ Council i Beograd, pastorsamlingen for alle divisjonens pastorer. I Euro-Asia Divisjonen som i hovedsak omfatter Russland og land i den regionen, deltok han på en bibelkonferanse og innvielse av et nytt samfunnssenter Adventistkirken har bygget i Rostov on Don. Senteret er delvis finansiert av midler fra et 13. sabbats offer. Visitten i Norge og Sverige skjedde på hjemveien tilbake til USA.