10 dager i bønn

10 dager i bønn 2017

Både du og dem du ber for, vil oppleve forandringer når du ber om Den hellige ånd sammen med andre. Far har lovet å gi til dem som ber.

Adventistenes tro og lære

Tenker

Her kan du lese alle de 28 trospunktene samlet, eller ta utskrift av artikkelen. Vi begrenser naturligvis ikke troen til 28 punkter, men har funnet det praktisk å systematisere noe av Bibelens informasjon på denne måten.

DNU responderer på GC dokument

Publisert: 04.10.2016 Bible over policy

Et dokument om menighetens enhet har skapt stor oppmerksomhet internasjonalt. Her kommer responsen fra Adventistkirkens ledelse i Norge.

Handlingsplan 2015 – 2020

Hefte til ØND-delegerte

Informasjon og program

Klikk her for å lese rapportene!

Klikk her for å lese rapportene!

Menighetskalenderen 2017

Ordinasjon - veien videre - SDA-DNU

DNU-styret

Syvendedags Adventistkirken – Den norske union – Vedtak styremøte 20.9.2015

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: