Januar 7. Personlig innvielse til Gud  
  7. Offer: Distriktenes evangelisering D
  4.-14. Ti dager med bønn  
  28. Tyrifjorddagen  
  28. Offer: Tyrifjord videregående skole C
       
Februar 4. Religionsfrihetens dag  
  11. Bibeldagen  
  11. Offer: Norsk Bibelselskap/ Norsk Bibelinstitutt  Se bunntekst * C
  18. Offer: ADRA C
       
Mars 11. Offer: Radio- og TV-arbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) B
  11.-18. Ungdommens bønneuke  
  18. Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day  
  25. Menighetsskolenes dag  
  25. Offer: Menighetsskolene D
       
April 8. Offer: Verdensmisjonen F
  15. Menighetsmisjonens dag  
  22. Fokus på familien  
  22. Offer: Sommerfryd D
  29. Litteraturdagen  
       
Mai 6. Offer: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer B
  20. Offer: Norsk Bibelinstitutt C
       
Juni 3. Offer: Newbold College A
       
Juli   Sommerens stevner  
  1. Offer: Verdensmisjonen F
       
August 12. Offer: Unionens evangeliseringstiltak C
  26. Hjelpeaksjonen begynner i Norge  
       
September 16. Offer: Verdensmisjonen (Nye prosjekter) F
  30. Brevskolens dag  
  30. Offer: Norsk Bibelinstitutt C
       
Oktober 21. Profetiens Ånds dag  
  21. Offer: Advent Nytt C
       
November 4.-11. Bønn og fellesskapsuke  
  11. Offer: Bønneukeoffer til Global Misjon F
  18. Global uke (12. – 19.)  
  25. Dagen for helse og miljø  
  25. Offer: Helse- og miljøarbeidet E
       
Desember 2. Kristen forvaltning  
       
       
    *) - Fra offeret den 11. februar går de første kr. 45.000,- til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt.  
       
    A: TED    B: 50% TED 50% DNU    C: DNU    D: Distrikt     E: 10% GC / 90% DNU    F: GC