Januar 6. Personlig innvielse til Gud  
  6. Offer: Distriktenes evangelisering D
  10.-20. Ti dager med bønn  
  20. Religionsfrihetens dag  
  27. Bibeldagen  
  27. Offer: Norsk Bibelselskap/Norsk Bibelinstitutt. Se bunntekst* C
       
Februar 3. Tyrifjorddagen  
  3. Offer: Tyrifjord videregående skole C
  10. Offer: ADRA C
  17. Fokus på familien  
       
Mars 10. Offer: Radio- og TV-arbeidet i Norge og på verdensbasis (AWR) B
  10.-17. Ungdommens bønneuke  
  17. Internasjonal ungdomsdag/Global Youth Day  
  24. Menighetsskolenes dag  
  24. Offer: Menighetsskolene D
       
April 14. Menighetsmisjonens dag  
  14. Offer: Verdensmisjonen F
  21. Litteraturdagen  
  21. Offer: Sommerfryd D
       
Mai 5. Offer: Unionens og Divisjonens katastrofeoffer B
  12. Offer: Norsk bibelinstitutt C
       
Juni 2. Offer: Newbold College A
  30. Offer: Verdensmisjonen F
       
Juli   Sommerens stevner  
       
August 11. Offer: Unionens evangeliseringstiltak C
  25. Hjelpeaksjonen begynner i Norge  
       
September 15. Offer: Verdensmisjonen (Nye prosjekter) F
  29. Brevskolens dag  
  29. Offer: Norsk bibelinstitutt C
       
Oktober 20. Profetiens Ånds dag  
  20. Offer: AdventNytt C
       
November 3.-10. Bønn og fellesskapsuke  
  10. Offer: Bønneukeoffer til Global misjon F
  17. Global uke (11.-18.)  
  24. Dagen for helse- og miljø  
  24. Offer: Helse- og miljøarbeidet E
       
Desember 1. Kristen forvaltning  
       
    * Fra offeret den 27. januar går de første kr. 45.000,- til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistkirken. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt.  
       
    A: TED B: 50% TED 50% DNU C: DNU D: Distrikt E: 10% GC / 90% DNU F: GC