Norsk Bibelinstitutt er Syvendedags adventist samfunnets brevskole. Det tilbys både papirbaserte kurs og online kurs. Adventistsamfunnets brevskoler rundt om i verden tilbyr i dag kurs på over 100 språk og dialekter i over 140 land, og det hele startet med «Voice of Prophecy Bible Correspondence school» i USA i 1942. Allerede i 1947 ble «De Tusen hjems brevskole» startet i Norge, under ledelse av Gunnar Gudmundsen. Skolen endret senere navn til Norsk Bibelinstitutt (NBI). NBI har utviklet seg til å bli en av de mest produktive brevskolene internasjonalt og er kanskje den største kristne brevskolen i Norge.

De fleste av Norsk Bibelinstitutts kurs er Bibel-fokusert. Det tilbys kurs om Bibelen som en bok, Bibelens verden, den åndelige virkelighet og det Bibelske verdensbildet, kristenlivet, Bibelske bøker, Bibelske personer og Bibelens lære. Det tilbys trosnøytrale kurs om å få styring på livet, helse, ekteskap og barneoppdragelse. Det tilbys kurs rettet spesielt mot barn, mot tenåringer og selvsagt mot voksne. NBIs kurs er gratis, ut ifra filosofien at penger ikke skal være en hindring for noen til å bli kjent med Bibelens budskap. Gratis kurs er gjort mulig på grunn av gaver gitt til driften fra givere som er begeistret for NBIs virksomhet.

Se www.norskbibelinstitutt.no og søk opp NBIs Facebook konto under navnet «Norsk Bibelinstitutt».

Rektor ved Norsk Bibelinstitutt er Kjell Aune, kjell.aune@norskbibelinstitutt.no, tlf.: 920 56 789.

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: