Den norske unions respons på GC dokument om enhet

  • Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Et dokument om menighetens enhet har skapt stor oppmerksomhet internasjonalt. Her kommer responsen fra Adventistkirkens ledelse i Norge.

Fredag 23. oktober publiserte sekretariatet ved Syvendedags Adventistkirkens hovedkontor to dokumenter om kirkens enhet. Hoveddokumentet har tittelen «A Study of Church Governance and Unity» og er på 54 sider. Dokumentet skal danne et filosofisk grunnlag for videre samtaler om enhet i kirken ved styremøtet i Silver Spring i USA fra 7. til 12. oktober.

Ledelsen for Adventistkirken i Norge er urolig over at dokumentet gir et for ensidig bilde av grunnlaget for enhet. Derfor publiserer Den norske union i dag en respons på dokumentet. Fordi dokumentet er del av en samtale i Syvendedags Adventistkirken internasjonalt publiseres dokumentet på engelsk.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å be for prosessene som nå finner sted i forkant av styremøtet og for godt skjønn for alle styrets medlemmer.

Adventistkirkens internasjonale styre går under betegnelsen «General Conference Executive Committee» og møtes til hovedstyremøte en gang i året, såkalt Annual Council. Møtet finner sted i auditoriet ved Generalkonferensens hovedkvarter i Silver Spring i utkanten av Washington D.C. i USA.

Styret har ca 375 medlemmer og består av Generalkonferensens ledelse og avdelingsledere, divisjonenes ledere, alle unionsledere (163 stk), institusjonsledere, tre lekfolk fra hver divisjon, en pastor for hver divisjon, pluss en for hver andel av 500 000 medlemmer i divisjonen, samt 40 generelle medlemmer. Fra Norge møter unionsleder Reidar J. Kvinge.

Dokumentet fra Den norske union finnes her:

A respons to "A Study of Church Governance and Unity"

Norsk oversettelse av det engelske originaldokumentet finnes her:

En respons til "A Study of Church Governance and Unity"

Dokumentene fra Generalkonferensens sekretariat finnes på hjemmesiden til Generalkonferensens Office of Archives, Statistics, and Research