Lukk

Atle Haugen

Som redaktør av Adventnytt bringer jeg med meg 30 års erfaring som lærer og pastor og umåtelig stor interesse for folk, menighet, tidens tema, foto, hi-fi og tekniske duppeditter … Jeg har ikke jobbet som journalist, men tror nok jeg egentlig kunne vært det, da interessene mine spenner (altfor) vidt. Så som redaktør av Adventistkirkens menighets/medlemsblad, får jeg nå utfordret disse sidene av meg. Jeg ønsker at bladet skal være til inspirasjon, at det kan utfordre, og at det bidrar til fellesskapsopplevelse enten man tilhører en liten eller stor menighet. Men først og fremst håper jeg at vi vil kunne presentere et sant og relevant bilde av Gud, og viser at vår kjærlighet til Jesus er stor og fylt av takknemlighet.

Atle Haugens blogginnlegg