Meny
Lukk
Foto: shapecharge/iStock

Å følge Jesus betyr å være verdistyrt

Guds kjærlighet og karakter er våre grunnverdier.

Som tenåring var jeg ikke ukjent med rektors kontor. Jeg var også ganske kjent med den malte teksturtapeten som var på veggen utenfor kontoret hans, for de som hadde brutt reglene måtte alltid stå med ansiktet mot veggen.

For snart 40 år siden i England, var pedagogikk noe mindre utviklet enn i dag, og det hadde noen ganske konkrete og lite pedagogiske konsekvenser å bryte reglene. Disse opplevelsene lærte meg at mine valg har konsekvenser. Men det som virkelig forandret livet mitt, var mine møter med mennesker som så forbi en irriterende tenåring som tøyet grensene. Som heller så potensialet i meg. De så meg med Guds øyne. De var styrt mer av verdier enn regler. Det var i disse menneskene jeg så en refleksjon av personen som Gud ville at jeg skulle være.

Som Jesu hender og føtter i verden i dag, må vi også være styrt av verdier. Det radikale med Jesus var at han utfordret reglene i samtiden med verdier. I Bergprekenen viser han at Guds bud gjelder de holdningene og verdiene vi har innerst i oss, og ikke bare utvendige handlinger. «Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel … Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen skal for domstolen …» (Matteus 5:21). Han kalte fariseerne for «hvitkalkede graver». Sett utenfra var deres legalistiske oppførsel imponerende. Men innvendig var de døde, fordi verdiene som reflekterer Guds karakter manglet. De religiøse på Jesu tid målte mennesker opp mot reglene. De fleste nådde selvfølgelig ikke opp.

Det fantastiske Jesus gjorde, var å møte mennesker med nåde. I Jesus kunne de se en refleksjon av den som Gud hadde skapt dem til å være. De opplevde empati og kjærlighet. De ble sett. Det var dette som gjorde dem fri. Det er mange eksempler i evangeliene. Sakkeus som fikk livet snudd opp ned da han kom ned fra treet og Jesus inviterte seg selv til middag. Enken som Jesus fikk inderlig medfølelse for. Den samaritanske kvinnen som fikk oppleve en samtale om levende vann, til tross for at Jesus var klar over hennes uheldige fortid. Peter, som møtte blikket til Jesus og fikk livet forvandlet. Hvilket møte med Jesus er din yndlingshistorie?

Jesus var det trofaste vitne. Hans liv var derfor styrt av verdier som viser frem Gud – kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Galaterne 5:22-23). I Ordspråkene står det at «Uten åpenbaring er folket ustyrlig». Det er derfor vi må ha vårt blikk på Jesus, den største av alle Guds åpenbaringer av seg selv. Sannheten er en person. Livene våre og kirkene våre må derfor styres etter ham. Riktig forstått er Guds lov et uttrykk for Guds karakter og de verdiene han ønsker at vi skal styres av.

Dette har store implikasjoner for vår misjon. Mange mennesker i dag ser på kristendom som en utdatert, ofte regelstyrt, institusjonen som ikke evner å praktisere det som forkynnes. Det er derfor avgjørende at vi utfordrer disse holdningene ved å følge Jesus. Han utfordret og provoserte «kirken» i sin tid. Jesus ville vise noe nytt. Og hvis vi skal nå mennesker i dag må vi gjøre det samme. Om vi skal legge til rette for at våre barn og ungdommer ønsker å være med videre i kirken, må vi kunne være mennesker som møter dem med omsorg og empati.

Jeg håper og ber om at det kan bli mye aktivitet i våre kirker i 2022. Jeg håper at de aller fleste kirker vil gjennomføre møteserien Det gode livet. Jeg oppmuntrer selvfølgelig også til helseseminarer og livsstilsklubber og utdeling av NBI-invitasjoner. Men viktigst av alt er at vi ber om at Gud leder oss til å kunne vise hans kjærlighet i møte med mennesker, og at hans karakter skal skinne gjennom våre felleskap.

«Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus» (Johannes 1:16-17).

Godt nytt år!