Meny
Lukk
Foto: laflor/iStock

Å møte mennesker som Jesus gjorde

Ikke alle er terapeuter, men alle kan møte mennesker med respekt, empati og forståelse.

I følge Helsedirektoratet vil halvparten av oss oppleve psykiske lidelser i løpet av livet. Det er på tide at vi erkjenner at dersom vi ønsker å ha et helhetlig syn på helse, er den psykiske delen et viktig element, og vi kan alle bidra til å fremme god psykisk helse i våre familier, menigheter og omgangskrets.

Jeg hører mye om psykisk helse for tiden. Flere personer enn tidligere får diagnoser for psykisk lidelse. Blant tenåringsjenter har andelen som blir diagnostisert med en psykisk lidelse, økt med 40 % siden 2011[i]. Er slike økninger resultatet av større oppmerksomhet rundt temaet, eller blir det større oppmerksomhet fordi vi har et økende problem? En rekke studier har sammenlignet tidligere generasjoner med dagens befolkning, og har funnet at det er en reell økning i psykiske plager, spesielt blant unge mennesker.[ii] Årsakene til psykiske lidelser er varierte. Genetikk og medfødt temperament spiller en viktig rolle, det samme gjør miljøfaktorer og belastende livshendelser. Forskning har vist at belastende hendelser i barndommen er av stor betydning for både psykisk og fysisk helse i voksen alder[iii]. Det er utrolig hva vi mennesker bærer med oss i bagasjen.

Adventister har en sterk tradisjon innenfor helse- og avholdsarbeid. Vi har gjerne snakket om helhetlig helse, men tendensen har likevel vært at vi fokuserer på det fysiske, mens det psykiske har kommet i bakgrunnen. Psykisk helse kan være vanskeligere å snakke om, mer skambelagt og ikke så konkret. Hva sier man til en som er deprimert, har selvmordstanker eller vanskelige humørsvingninger? Vi føler oss lite kompetente. I tillegg har noen kanskje tenkt at vi Adventister ikke skal slite med psykiske lidelser. Vi har tross alt Jesus, som gir oss håp og kjærlighet. Mange har følt seg som dårlige kristne fordi ikke alt er på stell i livet og i tankene. «Hvorfor er jeg deprimert, når alle rundt meg forteller meg at det å være en kristen er å oppleve glede? Jeg må ikke si noe, bare late som om alt er bra». Masken er på og fasaden på plass.

Det er tegn til forbedring. Noen menigheter har arrangert totalseminarer med fokus på helhetlig helse; fysisk, psykisk og åndelig. De siste to lederne for helseavdelingen i Trans-europeisk divisjon har vært psykologer. Torben Bergland ble kalt til Generalkonferansen og gjør en strålende jobb der. Det er godt våre ledere i Generalkonferansen har fokus på psykisk helse. Vår egen helseavdeling, ledet av Svanhild Stølen, jobber for at psykisk helse kommer på agendaen her hjemme. Hun planlegger en helsekongress der psykisk helse skal være temaet.

Vi bidrar alle hver dag til positiv eller negativ psykisk helse i oss selv og andre. Det handler om hvordan vi møter andre mennesker. Jesus møtte mennesker med empati og radikal kjærlighet. Vi vet ikke hva det var i livet til Sakkeus som gjorde ham til en selvopptatt, manipulerende og utstøtt person, som folk i Jeriko, hatet, men vi vet at et møte med Jesu inkluderende og rause kjærlighet helbredet han. Vi vet noe om det traumet kvinnen grepet i hor, hadde opplevd, og vi vet at et møte med Jesu medfølende kjærlighet forandret hennes liv.

Vi kan være tro mot Jesus ved å møte mennesker med det «samme sinnelag og samme kjærlighet» (Filipperne 2:2). Vi kan møte mennesker med romslighet og nåde, medfølelse og omsorg. Psykologen, Dean Ornish sier at alt som fremmer kjærlighet og intimitet, er helbredende både psykisk og fysisk.[iv] Den samme konklusjonen trekker Bessel A. Van der Kolk, som har arbeidet med traumepasienter. Basert på hans observasjoner og mange års erfaring, sier han at det å bli sett og forstått av andre mennesker, er avgjørende for mennesker som har opplevd belastende hendelser i livet.

Hvordan bidrar vi til andres helse? Jeg sier ikke at vi skal være terapeuter, men vi kan møte mennesker med respekt, empati og forståelse. Våre menigheter kan bli trygge steder hvor det er lov å snakke om vanskelige ting, hvor mennesker som er skadet, møter omsorg, nåde og ubetinget kjærlighet.

___________________

[i] https://sykepleien.no/2018/01/tenaringsjenter-med-psykiske-lidelser-oker-med-40-prosent

[ii] https://www.psychologytoday.com/us/blog/our-changing-culture/201510/are-mental-health-issues-the-rise

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Helse/Psykisk_helse/

[iii] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379798000178

[iv] Love and Survival, 1999