Meny
Lukk
Foto: Carlo107/iStock

Aktiv venting

Vi må stå på, og forsvare de svake.

Å være rede for Jesu gjenkomst innebærer et trofast og aktivt engasjement for mennesker og verden rundt oss. Da disiplene så opp mot himmelen etter Jesus, kom det to engler: «Hvorfor står dere og ser mot himmelen?» (Apostlenes gjerninger 1:11). Så vendte de tilbake til Jerusalem og oppdraget Jesus hadde gitt dem. Vi må prøve å oppnå den samme balansen. Vi venter på at Jesus kommer snart igjen, men det er ingen passiv venting.

Balansen ble illustrert for meg da jeg deltok i Generalkonferensens hovedstyremøte i oktober. Da var 350 ledere og styremedlemmer fra hele verden samlet på digitalt vis over flere dager. Selv om det er noen måneder siden nå, synes jeg det er verdt å dele noe derfra. Agendaen viste en menighet som tar på alvor balansen mellom forkynnelsen av Jesus snare komme med et kjærlig og aktivt engasjement i verden.

«I Will Go». Dette er tittelen på handlingsplanen for Generalkonferensen for perioden 2020 til 2025. Den bygger videre på vektleggingen av Alle engasjert, og minner oss om Jesu ord: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler» (Matteus 28:19). Planen har vært en kilde til inspirasjon for DNUs plan, «Veivalg i møte med en hellig og kjærlig Gud». Her løfter vi også opp kirkens oppdrag: «å gjøre alle folkeslag til disipler». Vil du lese mer om Generalkonferensens strategiske plan, kan du finne den her.

Økonomien. Generalkonferensens økonomisjef, Juan Prestol, og hans team har opplevd 2020 som et krevende år. Svingninger i valutakursene og effekten av covid-19 betyr et underskudd på over 20 millioner dollar for Generalkonferensen. Med åpenhet og kompetanse, og en ydmyk tillit til Herren som kirkens hode, fortalte Prestol om nedskjæringer og ansettelsesstopp som var gjennomført. Cirka $ 8 millioner må tas fra kirkens reserver. Han takket verdenskirken for den store trofastheten, som gjør at kirkens misjon kan fortsette.

Til tross for utfordringer var styremøtet utadrettet, som illustreres av følgende saker:

Psykisk helse. Den norske psykiateren, Torben Bergland, snakket om det han kalte for en pandemi med psykiske helseproblemer, spesielt blant de yngre. Et økende antall unge mennesker strever med selvmordstanker. Det er lite håp i samfunnet. Torben utfordret oss til å ta tak, se mennesker rundt oss, vise empati, møte reelle behov, slik Jesus gjorde. Det er lansert en kampanje i sosiale medier om dette tema. Jeg vil oppmuntre deg til å klikke inn på.

Rasisme. I 2020 var rasisme høyt på nyhetsagendaen verden over. Vi fikk høre flere historier fra mennesker som har opplevd diskriminering og urettferdighet på grunn av rasisme, også i vår egen kirke. Styret vedtok en erklæring som beskriver kirkens respons på rasisme. Der står det, blant annet at: «I respons til både historiske og nåtidens forsøk på å bruke hudfarge, etnisitet, kaste eller stammetilhørighet som grunnlag for undertrykkelse og overgrep, bekrefter vi vår troskap til de bibelske prinsippene om likestilling og likeverd for alle mennesker.» Hele erklæringen på engelsk kan leses her.

End it Now. Dr. David Williams leverte en meget innholdsrik presentasjon basert på hans undersøkelser blant adventister om overgrep i hjemmet. En undersøkelse i Nord Amerika viste at 46 prosent hadde opplevd en eller annen form for overgrep hjemme. Han oppfordret kirken til å være en del av løsningen ved å ta problemet på alvor, snakke om det og undervise. Ted Wilson var tydelig etterpå. End it Now er ikke en kampanje som avslutter etter en stund. Vi må stå på, og forsvare de svake.

Three Cosmic Messages. Styremøtet avsluttet ved å komme tilbake til budskapet vårt. Sannheten om Gud, og det evige evangelium. Kirkens fremste evangelist, Mark Finley, sammen med kirkens Biblical Research Institute, har opprettet en ny webside med taler og bibelstudier om de tre englenes budskap. Selv om alt er på engelsk, kan det likevel være interessant for noen. Her finner vi også et kall til aktiv venting: tilbedelse av Gud gjennom ord og handling, forkynnelse av Guds rike i motsetning til Babylon, og å kalle mennesker til et valg for en kjærlig Gud som snart kommer igjen.

Som trofaste disipler, la oss være aktive i vår venting.