Meny
Lukk
Foto: Carl-Fredrik Hammersland

Alle engasjert

Et ønske om å få til noe bra sammen.

I skrivende stund tar jeg litt ferie etter en hektisk sommer på Adventistkirkens sommerleirer. På slike rolige dager, er det naturlig å reflektere over det man har vært med på, og de mange inntrykkene man sitter igjen med. Det er også naturlig å vende tankene fremover mot høsten med sine muligheter og oppgaver.

For meg ble sommerens arrangementer oppsummert ved ordet «engasjement». Dette var temaet som ble valgt for Sommerstevnet på Tyrifjord videregående skole, der det var leir for unge voksne og tenåringer. Det var et flott tema å snakke om, men det var først og fremst de gode talene og andaktene som gjorde mest inntrykk på meg, og at engasjementet var synlig tilstede i holdningene til både deltagere og staben.

For en positivitet!

Tonen ble satt fra ledelsen. Et ønske om å få til noe bra sammen. Her var det et ønske om å skape noe som ungdommer ville huske. Gode minner knyttet til kirken. Et vakkert bilde av Jesus og hans rike. Noen av staben var litt eldre, men mange var unge. Alle viste et ønske om å tjene, gjør det lille ekstra, se ungdommer, bety noe for dem. Ingen sutring. Man ble trøtt, men smilte likevel. Dette førte til at tenåringer viste det samme engasjementet i møte med hverandre og med programmet.

I slutten av leiren på TVS skrev jeg følgende til staben: «Dere skapte noe vakkert denne uken. Gud var med og han velsignet. Jeg tror det ble som Jesus så for seg at menigheten skulle være. Les Joh 13,35! Jeg har drevet med leir i mange år. Som en gruppe var dere eksepsjonelle.»

Jeg møtte den samme ånden på Sommerstevnet på Skarslia og på speiderleir. Mange unge stabsmedlemmer som fikk til noen fantastiske leirer under et godt lederskap fra SABU, med Gry Beate, Rebecca, Jonathan og Harald. Det gir meg håp. Vi har flotte, engasjerte ungdommer som absolutt er villige til å ta ansvar hvis de har tro på det de holder på med.

En forstander i en menighet jeg var pastor for, pleide å si at Gud vil lede mennesker til oss om vi er klare til å ta imot. Det er derfor vi trenger den samme ånden i våre menigheter som ungdommene hadde på leir. Det samme engasjementet og positiviteten. Det er derfor vi trenger å se hverandre, inkludere hverandre, sette pris på hverandre og bidra med hva vi kan for at det lokale felleskapet taler om Jesus. «Når jeg blir løftet opp», sier Jesus, «vil jeg dra alle til meg» (Joh 12,32).

Vi går nå inn i en ny sesong med menighetenes virksomheter. Det er mye som trenger vårt engasjement. Vi fortsetter fremgang og gjenåpning av kirker etter pandemien. Høstinnsamlingen er på oss, og er en glimrende måte å møte mennesker på, og vise kirken som omsorgsfull og engasjert for mennesker som trenger det mest i verden. Vi oppmuntrer til at hver eneste menighet engasjerer seg i lokalsamfunnet på en eller annen måte: speiderarbeid, helsetiltak, NBI, konserter, loppemarkeder, bibelstudier, og mye mer. I 2022 kommer det en landsomfattende evangeliseringsserie som heter Det gode liv. Hvis det skal lykkes med å introdusere mennesker til Jesus før hans snare komme, er vi nødt til å engasjere oss i hans sak nå. Nå ut til mennesker og skape gode menigheter som er klar til å ta imot søkende mennesker.

Min bønn for høsten 2021 er for en utøsing av Den Hellige Ånd som vil gi oss kraft til å leve godt med hverandre, og engasjerer oss for våre neste i kjærlighet for både Gud og mennesker.