Meny
Lukk
Foto: Kenn Dixon/ADAMS

Be, så skal dere få

Tid med Gud i bønn ved innledningen av dagen vil utvilsomt gi store velsignelser.

Vi har nettopp lagt bak oss årets store gaveutdeling. Presanger er kjøpt inn, pakket og åpnet så papiret flyter. Det er hyggelig med gaver, men de fleste av oss har strengt tatt ikke bruk for noen ting. Vi har alt det vi trenger.

Nå er det kanskje en god anledning til å fylle livet med noe helt annet enn presanger med nydelig julepapir. En annerledes gave venter på å bli brukt. Bønnens gave.

Bønn er en gave fra himmelen. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere», sa Jesus. (Matt 7,7). Det Jesus sa, er en åpen invitasjon til kontakt med Gud og en forsikring om at Gud hører bønn. «For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for» (Matt 7,8).

Jesus var nok klar over at mange ville stille seg noe avventende til en så omfattende forsikring som ligger i setningen «den som ber, han får». Så han sørget for å understreke poenget med en sammenligning mellom foreldres ønske om å gi gode gaver til barna og Guds ønske om å gi til sine barn.

Det finnes bare ett svar på det retoriske spørsmålet Jesus stiller: «Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk?» (Matt 7,9.10). Ingen foreldre behandler barna sine sånn.

Konklusjonen Jesus trekker er ikke til å ta feil av. «Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!» (Matt 7,11).

Bønnen er i seg selv en god gave og Gud er hele tiden klar til å gi gode gaver til sine barn.

Utfordringen er at vi ofte ikke ber. Vi har det for travelt til å be. Vi synes vi klarer oss godt på egen hånd, og vi kjenner ikke noe stort behov for å be. En stor undersøkelse av adventisters religiøse vaner og holdninger gjennomført i 2018, viser at på globalt nivå er det 65 % av oss som ber daglig. Det er med andre ord mulighet for forbedring.

Det forsøker vi å få til den andre uken i januar. «Ti dager i bønn» fra 9.-19. januar er en god anledning til å styrke bønnelivet. I løpet av disse ti dagene hjelper vi hverandre til å få et dypere forhold til Gud og oppleve de velsignelsene vi får når Gud svarer på bønn.

Det ligger et stort og uforløst potensial i menighetsmedlemmer forent i felles bønn. «Det største behovet kirken har i dag, er ikke bedre metoder eller programmer, men menn og kvinner som kjenner og stoler på Gud – alltid og i alt. Dette er menn og kvinner som snakker mindre og ber mer», skriver pastor Zuzai Hizoke fra Papua Ny-Guinea i boken Hold forbindelsen – gjenoppdag bønnens makt (s. 92.93).

Snakke mindre og be mer. For de fleste av oss skal det ikke så mye til for å øke andelen bønn i forhold til prat. Det er ikke dermed sagt at det er enkelt, for vi må nok være bevisste på å sette av tid til bønn, hvis ikke alle andre gjøremål legger beslag på all tiden.

Jesus hadde en vane med å søke Gud i bønn både ved begynnelsen og slutten av dagen. Det vil nok være en god strategi for oss å begynne dagen med bønn. Hvis ikke dagen begynner med bønn, blir det vanskeligere å få tid til det senere. Men tid med Gud i bønn ved innledningen av dagen vil utvilsomt gi store velsignelser.

«Morgen etter morgen, kveld etter kveld mottok han nåde for å gi videre til andre», skrev Ellen G. White i en artikkel i Signs of the Times 15. juli 1908 med tittelen «Kristi eksempel i bønn».

Å søke Gud i bønn ved begynnelsen av hver dag, er en god vane. Men det er et faktum at det vi gjentar ofte kan bli rutinepreget. Det finnes flere gode råd om hvordan vi kan unngå at bønnelivet bare blir gjentagelser av den samme «reglen» dag etter dag, uten at hjertet er med.

Martin Luther brukte «Fader vår» som utgangspunkt for daglig bønn, og når han var ferdig med å be om forhold omfattet av bønnene i Jesu mønsterbønn, brukte han de ti bud som veiledning for bønnens tema. Han ba over hvert av budene og delte hvert bud inn i fire fasetter. Først ba han om veiledning, dernest takket han for budets innhold, for det tredje bekjente han og til slutt en åpen bønn.

Uansett hvilke hjelpemidler du velger å bruke, ønsker jeg at Gud må hjelpe deg til et rikt og variert bønneliv og at du må kjenne kontakten med vår himmelske far bli sterkere for hver dag.

Spaltebryter.

Gud er hele tiden klar til å gi gode gaver til sine barn.

Hvis ikke dagen begynner med bønn, blir det vanskeligere å få tid til det senere.