Meny
Lukk
Foto: ZU_09/iStock

Dagen Jesus var i helvete

Påskelørdag.

Mellom Langfredag og Påskemorgen finner du Lidelsens lørdag. Oftest glemt og oversett.

Men like fullt en del av påsken og påskens budskap.

Etter korsfestelsen hadde disiplene låst seg inne for å verne seg mot religiøs forfølgelse, men mest for å få kontroll på smerten over at det som ikke kunne skje – ikke skulle skje, hadde skjedd. Jesus, som dagen før bar alle tegn på å være Messias, var nå død – forbannet på korset og foraktet til det siste; et ubegripelig endelikt.

Disiplene evnet ikke å se forbi sin egen smerte. Akkurat denne lørdagen var det ikke plass i livet for noe annet enn den meningsløse lidelsen og det emosjonelle kaoset.

Men Lidelsens lørdag har en dypere teologisk betydning enn det vi oftest forestiller oss. For på den dagen besøkte Jesus helvete. Han led den ultimate og endelige død som Bibelen kaller syndens lønn. Det som gjør helvete til helvete er ikke flammer, men den evige atskillelsen fra Gud. Det er umulig å forestille seg en større lidelse. Den lidelsen rammet Jesus mellom Langfredag og Påskemorgen.

Vi som har lest historien, vet at den slutter med oppstandelse og liv. Fordi Jesus aldri syndet, kunne ikke døden holde på ham. Utallige predikanter og poeter beskriver betydningen av påskemorgen. Men uten denne lørdagen hadde det ikke blitt noen oppstandelse. Dersom Jesus ikke hadde vært innom helvete den lørdagen for vår skyld, hadde vi aldri hatt noe håp om å unnslippe den evige død. Det teologiske tyngdepunktet i fortellingen er at lidelsen hadde hensikt og mening. I lidelsen spirer håpet. Smerten gir liv til løftet. Påskemorgen var avhengig av Lidelsens lørdag.

Derfor har påskefortellingen også en dypere relevans for mennesker som opplever store eller små lidelser i vår egen tid. Gud satt ikke stille i himmelen og betraktet ondskapen på jorden. Han kom hit og ble menneske, og led sammen med oss. Hver eneste dag i Jesu liv var preget av lidelse og motgang. Hans liv i smerte toppet seg da han for vår skyld aksepterte den ultimate smerte – helvetes evige atskillelse fra Faderen. Det er så fryktinngytende at vi trenger evigheten for å brette tankene rundt det.

Du er aldri alene i din smerte. Gud ser deg, og vet selv hvordan du har det. Da Jesus stod fram for disiplene påskemorgen, var hans oppstandelseslegeme merket av lidelsen han hadde gjennomlevd. Naglemerkene og såret i siden var der. Jesus vil i evigheten bære preg av det han utholdt for oss. Selv i sin fullkommenhet, er Jesus preget av lidelsen.

La det være til trøst for dem som legger sitt gamle liv dødt, og tar imot Jesus. Omvendelse og overgivelse er ikke ensbetydende med et smertefritt liv. Men i lidelsen kan du se Jesus og bli omsluttet av hans kjærlighet. Nettopp derfor spirer også håpet om liv og lykke i din egen smerte. Han som kjenner utgangen på det onde, tilbyr deg en påskemorgen etter din personlige lidelse. I stedet for evig død, kan du se frem til evig liv.

Du er invitert. Blir du med ut i påskemorgenen?