Meny
Lukk
Foto: Widar Ursett

De som ikke er her

I stedet for studentene kom covid-19

Juni er tiden hvor sommeren har kommet, og vi kan nyte lange dager. Vanligvis er det også tiden da de afrikanske studentene dukker opp i menighetene i Norge. Vi ønsker dem velkommen idet de ankommer kirken på sine mopeder med sine sabbatsdresser på. I løpet av sommeren og tidlig høst, har de blitt en integrert og velkommen del av våre kirker i mange år. Dessuten har de vært positive bidragsytere og venner.

Men så kom pandemien! Som så mye annet, ble studentprogrammet rammet av covid-19 i 2020 og 2021.

Hvorfor driver vi studentprogrammet? Det er flere gode grunner. Her er noen av de viktigste:

  • Evangelisering. Det har vært et aktivt kolportørprogram i Norge i mange år. Jeg husker at det var flere av mine venner på Newbold som solgte bøker i Norge om sommeren. Bøker om Bibelen og tro har blitt vanskeligere å selge, slik at de i dag handler mer om en bærekraftig livsstil, undring over skaperverket, og barnebøker som fremmer gode kristne verdier. Gjennom studentene og bøkene de selger, oppdager mange mennesker at adventister står for en bibelsk tro som fungerer i hverdagen. Siden Ellen Whites tid har vår kirke lagt vekt på helsebudskapet. Det handler i dag ikke bare om egen helse, men om en bærekraftig livstil i harmoni med både Skaperen og skapelsen. Dette er knyttet direkte til nestekjærlighet i en verden som blir ødelagt av menneskers tørst etter rikdom og evig økonomisk vekst. Så det er viktig at studentene kommer med bøker som fremmer andre verdier.
  • Utdannelse for den tredje verden. Mange av studentene som selger bøker i Norge, får muligheten til en god utdannelse på grunn av den inntekten de får av sommersalget. Flere av dem studerer for å bli pastorer, men det er også fremtidige lærere, forretningsfolk og leger blant studentene. ADRA minner oss om at utdannelse forandrer liv, og er en av de viktigste måter vi kan bekjempe fattigdom og urettferdighet på.
  • Å knytte bånd. En av visepresidentene i Generalkonferansen, opprinnelig fra Øst-Afrika, solgte bøker i Norge som teologistudent. Han snakker varmt om Norge og menigheten her. Det er fint at studentprogrammet kan være med å bryte ned murer i verdensmenigheten, og skape vennskap og gjensidig forståelse mellom oss og Afrikas fremtidige pastorer og ledere.
  • En hjelp for lokalmenigheter. Mange av studentene som kommer til Norge, er veldig motivert for å bidra i menighetene våre. Det er mange lokalmenigheter som setter stor pris på studenter som bidrar til både sabbatsskole og gudstjenester i løpet av sommeren.

Inntil for noen få år siden har studentprogrammet gått i overskudd og dermed vært med på å styrke økonomien til Norsk bokforlag. Utfordringer med UDI, og forandringer i både ansettelsesregler og markedet, har gjort at studentprogrammet har hatt økonomiske utfordringer de siste årene. Derfor var vi optimistiske i februar 2020, med et rekordantall på 75 studenter godkjent av UDI, og noen fantastiske nye bøker for dem å selge. Endelig skulle vi få et fullt studentprogram i funksjon igjen, og økonomien komme på rett spor! Men i stedet for studenter kom covid-19…

Vi håper at vi kan få i gang igjen studentprogrammet i 2022. I mellomtiden har vi bøker verdt 3 millioner kroner liggende på lager. Som det går frem av en notis tidligere i dette bladet, er målet å selge så mange av disse bøkene som mulig gjennom andre kanaler. Derfor vil jeg oppmuntre dere til å se nærmere på reklamen på side 19. Her har du muligheten til å skaffe deg sommerens lesestoff, og kanskje også noen bursdagsgaver eller tidlige julegaver. Kanskje du ønsker å vise venner og naboer noe av det kirken holder på med? Bøker kan være en god måte å komme i kontakt og samtale med andre.

Jeg håper du vil være med meg i å be for studentprogrammet, og for studentene som skulle vært på vei til Norge nå for å tjene sine skolepenger.

God sommer! Og, god lesning.