Lukk
Foto: EricVega/iStock

Den amerikanske staten Utah forbyr bibler på barneskoler

Bibelforbudet på Utahs skoler er både underlig og skremmende.

Fra landet som vokste fram på trosfrihetens og ytringsfrihetens uangripelighet, ser vi noe som begynner å ligne på en ideologisk krig mot Bibelen i fullt dagslys. Begrunnelsen for vedtaket om å forby Bibelen på barneskoler henviser til «vulgaritet og vold» i boken. En forelder skal ha klaget over King James-utgaven av Bibelen, med påstander om at innholdet var upassende for barn.

Bibelens betydning og misforstått sensur

I årtusener har Bibelens tekster gitt bærekraftig og sunn veiledning i moral, og oppbyggelig etisk undervisning gjennom hele spekteret av tekstsjangere fra 1 Mosebok til Åpenbaringen. Bibelen gir oss den mest humane, menneskeverdige og meningsfulle forståelsen av vår tilblivelse, eksistens, og våre framtidsutsikter. Avgjørelsen i Utah er dermed et direkte angrep på kristne verdier, og baseres på det som fremstår som særdeles amatørmessig bibelfortolkning.

Loven Republikanerne vedtok i Utah i 2022 som forbyr «pornografiske eller usømmelige» bøker fra skolene, er utelukkende positivt. Men det er en massiv skivebom å legge Bibelen inn i listen over slikt lesestoff. I tillegg er det dypt krenkende overfor millioner av bibeltroende.

Selv om der er fortellinger i Bibelen som inneholder vold, er det viktig å vite at de ikke står der som underholdning eller for å forherlige vold. Når man leser fortellingene i sammenheng, forstår vi det historiske bakteppet, og Guds kjærlighet, rettferdighet og nåde er innbakt i alle Bibelens historier.

Dessuten er det grovt kunnskapsløst å stemple Bibelen som «pornografisk». Bibelen tilbyr noen av de dypeste innsiktene i menneskets natur, og utforsker temaer som fristelse, forløsning og guddommelig kjærlighet. Når vi leser alt i sammenheng, gir disse historiene verdifulle livsleksjoner.

Mangelen på transparens og fremtidige konsekvenser

Det er nødvendig å spørre hvilke konsekvenser og innvirkninger denne beslutningen vil få på fremtidige generasjoner. Når barn og unge lever med et daglig forbud mot Bibelen i skolen, vokser de opp med en inngrodd opplevelse av at det er en verdiløs, og uønsket bok som «ingen bryr seg om». Skjermingen fra Bibelen frastjeler dem dyrebare åndelige lærdommer, som minner smått om den mørke middelalders forbud mot privateide bibler. Å nekte barna tilgang til Bibelen på skolen er videre en fornektelse av det som har vært grunnvollen i vestlig kultur, litteratur og moralske lover, og dermed er dette en overskriving av historien med rendyrket bibelfobi.

Det er dessuten påtakelig at vedtaksprosessen manglet enhver henvisning til hvilke tekster i Bibelen som inneholdt «vulgaritet eller vold». Her ringer det noen varselsbjeller. Fordi prosessen mangler transparens, lukter dette av sensur uten ansvar. I dag sensureres Bibelen bort. Hva vil de sensurere eller forby i morgen?

Viktigheten av å ta vare på dialog og religionsfrihet

Det er viktig å ta vare på en åpen, respektfull og kunnskapsbasert dialog. Det synes å være skremmende enkelt å godkjenne ubegrunnede anklager. Vu trenger å ta vare på beslutningsprosesser som respekterer trosmangfoldet. Enten det gjelder Utah i USA eller en skolekrets i Norge, bør barna sikres mulighet til en opplæring som er i tråd med kristne, bibelbaserte kjerneverdier og tro. I Norge har vi heldigvis Kristne friskolers forbund som gjør en sterk innsats i så måte.

Mens vi navigerer gjennom det 21. århundre, sliter med kulturelle endringer og endrede samfunnsnormer, er det avgjørende å huske rollen våre åndelige tekster spiller i å gi moralske og etiske rammer. Feiende beslutninger som disse klarer ikke å anerkjenne denne avgjørende funksjonen.

Forslaget om å forby Bibelen kan virke ufarlig for noen; det er jo bare et forsøk på å beskytte unge mot potensiell skade. Det er likevel verdt å spørre seg om dette er en fornuftig metode.

Bibelen en bok fylt med historier om individer som kjemper med moralske valg, og deres handlinger fører til konsekvenser som gir leserne dype lærdommer. Derfor er det et kraftig verktøy for å lære barna om ansvarlighet, integritet og motstandskraft i møte med motgang og utfordringer.

Ja, noen fortellinger i Bibelen er sterke og ubehagelige, men er ikke livet ofte det samme? Tar vi ikke opp spørsmål om vold, urettferdighet og vulgaritet i hverdagen vår? Bibelen, i sin usensurerte fremstilling av menneskets natur, er et verktøy som hjelper oss å diskutere disse realitetene, ikke et instrument for å skjerme dem.

Forbudet mot Bibelen tar ikke hensyn til dens iboende åndelige verdi for elever som kommer fra religiøse hjem. Den ignorerer Bibelens evne til å gi trøst, veiledning og identitet til mange unge bibeltroende.

Det er ingen tvil om at Bibelen har krevende avsnitt, men det fordrer bare evnen og viljen til å se ting i sammenheng og ta hensyn til konteksten rundt slike avsnitt.

Bibelens fjerning fra skoler i Utah er et bekymringsfullt symptom på et samfunn som forsøker å rense sin fortid og nåtid, samtidig som den ignorerer den potensielle åndelige, moralske og kulturelle erosjonen av sin fremtid.

Når vi går videre inn i fremtiden er det klokt å huske at vår tro, nedfelt i disse hellige tekstene, har vært vår norm og leveregel gjennom tidene. Misinformerte og agendabelastede beslutninger kan kun skygge for fremtiden.

I vår tid er det viktigere enn noen gang å strebe etter dialog, ikke sensur, forståelse, ikke splittelse og kjærlighet, ikke intoleranse. Det er vår plikt å sette fingeren på slike utfordringer som dette, og arbeide for religionsfrihet, fortsatt en hjørnestein i Norge. Bibelen er nok en gammel bok, men dens lære og verdier forblir tidløse og essensielle.