Meny
Lukk
Foto: Bjørn Knutsen og Tor Tjeransen

Det flerkulturelle adventistnorge

Hvis du har flyttet til Norge, vil jeg anerkjenne det du bidrar med i menigheten.

Uansett hvor i verden du kommer fra, hvilke bakgrunn du har, og hvordan du har kommet til Norge, er du velkommen i våre menigheter. For i Jesus er vi «én kropp, én Ånd» (Efeserne 4:4), «ikke jøde eller greker (Galaterne 3:28).

Den norske union består av 60 menigheter organisert i tre distrikter. Nesten hver eneste av disse menighetene har medlemmer fra flere forskjellige nasjoner. Den norske union har nettopp gjennomført en kartlegging av hvor mange flerkulturelle medlemmer vi har i våre menigheter. Den viser at det er opp mot 40 ulike nasjonaliteter representerte i vår union, og at ca. 1000 voksne og barn med bakgrunn fra et annet land enn Norge, er tilknyttet disse menighetene.

Det er mange eksempler jeg kunne trekke frem. Alt fra våre brødre og søstre fra Kongo som går i Vadsø menighet, til en aktiv og voksende filippinsk gruppe i Ulsrud og 15 forskjellige nasjonaliteter som bidrar til et rikt menighetsliv i Bergen. Over hele Norge finner vi spennende historier om hvordan menigheter blir positivt berørt av søsken som har flyttet fra andre land.

Hvis du har flyttet til Norge, slik jeg har, og har gjort dette landet til ditt hjem vil jeg anerkjenne det du bidrar med i menigheten.

Takk for at du beriker vår menighet. Vi er ett i Kristus, men i felleskap kan vi lære av hverandre. Ulike perspektiver beriker oss. Men for å lære av hverandre og bli ett, må vi praktisere det Paulus oppfordrer til: «Mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet» (Efeserne 4:2) Den kulturen vi har vokst opp med, er sterk, og når vi møter hverandre og lærer av hverandre, kan våre holdninger bli utfordret. Derfor er det viktig å ta med oss dette rådet fra Paulus.

Takk for at du har vært med å blåse nytt liv i mange av våre menigheter og bidratt til håp for framtiden. Hadde det ikke vært for dere som kommer fra andre land, ville noen av kirkene våre måttet lukke dørene. Men Gud har ledet deg dit du er i dag. Og det er en grunn for det. Han har en rolle for deg i kirken vår i Norge. «Derfor skal enhver leve sitt liv der Herren har satt ham» (1 Korinterne 7:17).

Takk for at du er med å hjelpe oss med misjonsoppgaven. Du har tilgang til miljøer og mennesker som andre ikke har. Derfor er det viktig at du også er med å «gjør alle folkeslag til disipler» (Matteus 28:20), også her i Norge. Den internasjonale kampanjen «Alle engasjert» er noe vi tar på alvor. Hvis alle gjør noe der de er, kan Gud velsigne vår kirke, slik at flere blir kjent med Jesus og at han snart vil komme igjen.

Til sist en utfordring til oss som har vært i Norge en stund, kanskje hele livet. Kanskje du kan spore din familie tilbake til vikingtiden. La oss takke Gud for de mennesker han sender til oss. La oss ønske dem velkommen og gjøre alt vi kan, for at de blir godt integrert både i menigheten og i storsamfunnet.

«Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig … Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage» (1 Peter 4:9).