Meny
Lukk
Foto: littlewormy/iStock

«Det udstrakte, vilde land»

Misjon i utkantstrøk.

I 1869 reiste Bjørnstjerne Bjørnson fra Lofoten til Finnmark. Han var meget imponert og fasinert av landskapet, av «stenens former og forhold, havets dybe farve, luftens klarhed». Han merket også en åpenhet og klokskap blant folket, «Hvad har han ikke læst og tænkt over, hvor let følger han ikke med, når du fortæller». Som mange av oss som ikke er fra Nord-Norge, ble Bjørnson overasket av og forelsket i «det udstrakte, vilde land».

Det var ikke mange år etter Bjørnsons ferietur at adventismen kom til Nord-Norge. Oluf Johann Olsen fra Bø i Vesterålen hadde faktisk blitt inspirert av Bjørnson til å reise. Han var 18 år i 1880 og tok turen først til Hawaii og så til San Fransisco hvor han ble kjent med adventbudskapet. I 1886 reiste han hjem igjen som adventist og delte ivrig med familie og venner (Helgesen, 2015, s. 96-104).

Også i 1886 reiste kolportøren Hellik Helliksen Surtten og solgte bøker og delte ut traktater i Lofoten. Budskapet fikk fotfeste på Hadseløya, og i 1888 ble Knud Brorsen sendt av «brødrene» i Kristiania til å holde en offentlig møteserie på grunn av det «inntrengende rop» fra Nordland. Den første menigheten i Nord-Norge ble stiftet på Hadseløya året etter og besto av 24 medlemmer (ibid.).

I begynnelsen av september 2020 var menigheten i Lofoten og pastorene i Nordnorsk distrikt samlet til høytidsgudstjeneste der pastor Marius Jensen ble innsatt med nasjonal fullmakt. Det er menighetens annerkjennelse av det kallet Marius opplever Gud har gitt ham. Marius er pastor i Lofoten og Bodø, området der adventismen først ble etablert i Nord Norge. Også i dag er det mange i det området som trenger å høre evangeliet om Jesus som frelser og hans snare komme. Det var et privilegium for meg å være med på markeringen, og på vegne av Adventistkirken i Norge ønsker jeg Guds velsignelse over tjenesten til Marius.

Marius er en del av teamet som har blitt bedt om å arbeide i et område som består av Vesterålen, Harstad og Lofoten. Under ledelse av Pastor Tom Angelsen, nylig gjenvalgt distriktsleder, ser distriktsstyret behov for å satse i denne regionen slik at Adventistkirken her fortsatt kan være et fyrtårn for Jesus. Tanken er at pastorstaben i Lofoten, Vesterålen og Harstad skal jobbe sammen og utfylle hverandre i det evangeliserende arbeidet.

Et fokus for dette teamet er Sortlandsprosjektet. Sortland er en vekstkommune i regionen, og det er planer om å bygge opp kirkens arbeid i byen slik at kirken i Sortland kan være en ressurs og modell for andre kirker i regionen. I stor grad er det nybrottsarbeid de engasjerer seg med. Hvordan kan menigheten i dag bety noe for mennesker? Hvordan kan de presentere Guds karakter og det evige evangelium på en måte som er forståelig og oppleves som relevant? Pastor Kenneth Bergland leder arbeidet og teamet i regionen. De øvrige ansatte i teamet er Marius Jensen, Adam Hazel, som er bibelarbeider i Sortland og Harstad, og Camilla Gustafsson, som er teologistudent.

Vårt langstrakte land gir oss unike muligheter og utfordringer. Fortsatt bor 20 % av Norges befolkning i utkantstrøk. Verdensmenigheten har satset stort på misjon for storbyene i verden. Det er viktig også i Norge hvor vi prøver å etablere et Adventistsenter i Oslo. Det skal være et sted søkende mennesker møter Jesus hver dag. Men Norge trenger også fokus på utkantstrøk. Håpet er at vi kan lære av det som nå gjøres i Vesterålen og Lofoten, og at det vil hjelpe oss med misjonsarbeidet i andre utkantstrøk.

Derfor etablerer vi nå et nettverk av mennesker som er villige til å satse på evangeliserende arbeid i utkantstrøk. Nettverket vil være en støtte for og kompetanseutvikler for mennesker som ønsker å engasjere seg aktivt med misjonsprosjekter i mindre befolkede områder. Kanskje du er interessert i dette? Kanskje du allerede er involvert i misjon i utkantstrøk, eller er villig til å flytte til et sted for å bli misjonær. Kanskje Gud kaller deg? Ta kontakt med meg hvis du er interessert! Mer informasjon om nettverket, kommer på våre websider i løpet av høsten.