Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Din pastor og deg

Å delta i TEDs pastorssamling i slutten av august minnet meg om hvor viktige våre pastorer er. Jeg var glad for at vi kunne delta, for vi reiste hjem forandret, inspirert og fornyet.

Å delta i TEDs pastorssamling i slutten av august minnet meg om hvor viktige våre pastorer er. Jeg var glad for at vi kunne delta, for vi reiste hjem forandret, inspirert og fornyet i vårt forhold til Gud, hverandre, og vårt kall.

Over 1 200 pastorer, ledere og ektefeller fra 22 land som tjener 820.000 disipler, fikk høre vitnesbyrd om hvordan Gud er tilstede i våre områder og i livene til dem som arbeider for ham. Jeg fikk også mulighet å fortelle noe fra Norge. Jeg valgte å fortelle om menigheten i Alta og deres arbeid for våre nye landsmenn. Historien om forsoning i en union som hadde opplevde splittelse og uenighet i 40 år, gjorde inntrykk på mange av oss.

Vi trenger lokale menigheter der det er lov å prøve uten at man er redd for å feile.

Vi reiste hjem med et fornyet fokus på Jesus og hva han kaller oss til gjennom enhver lokal menighet. Vi er klare til å sette i gang med høstsesongens arbeid. Men ingen av oss klarer dette alene. Din pastor trenger din støtte, omsorg og oppmuntring. Du er også med på laget – alle engasjert. Vil du bli med meg i å være en støtte og oppmuntring til pastoren som leder din menighet?

Her er noen måter du kan være med å støtte din pastor:

  1. Be for din pastor. Noen ganger kan vi være fristet til å be variasjoner av bønnen, «Kjære Gud, hjelp min pastor å se ting slik jeg ser det.» Den bønnen jeg håper du vil be, er: «Kjære Gud, hjelp min pastor å se med Dine øyner og hjelp meg å være åpen også.» Be for problemstillinger pastoren møter, og for pastorens familie.
  2. Oppmuntre og velg å tenk det beste om din pastor. Takk for det hun eller han gjør. La det ikke kun være når du har noe å korrigere, at pastoren hører fra deg. Alle våre pastorer gjør sitt beste, men alle er mennesker. De trenger annerkjennelse og oppmuntring. Det er motiverende.
  3. Si ja når pastoren spør. Mange av oss synes det er vanskelig å delegere, ikke fordi vi vil ha kontroll, men fordi vi har ikke lyst å være til bry. Terskelen for å spørre er ofte høy, men pastoren trenger likevel hjelp. Si ja når du kan. Og om du ikke kan, hjelp pastoren å finne noen som kan. Hvis ikke du har en oppgave som bidrar i ditt menighetsfelleskap akkurat nå, be om at Gud vil vise deg hva du kan bidra med og at han vil gi deg motet til å si ja. Å gjøre Gud kjent i Norge i dag krever at alle er engasjert.
  4. Prøv å beskytte din pastor fra administrative oppgaver slik at han eller hun har tid til å være en leder og evangelist. Alt for mange pastorer blir «vaktmestere» og «brannslukkere». Hvis vi vil ha pastorer som er motiverte og målrettet har vi et ansvar for å passe på at de ikke har oppgaver som stjeler tid fra det de er kalt til av Gud.
  5. Vær raus når pastoren din prøver nye ting. Hvis vi skal møte behovene til ungdommene våre og til mennesker i det moderne Norge, er vi nødt til å være innovative og kreativ i våre evangeliserende tiltak. Vi trenger lokale menigheter der det er lov å prøve uten at man er redd for å feile. Kanskje du har en ny idé som Gud har lagt på hjertet ditt. Snakk med pastoren din. Både DNU og TED har penger som kan brukes i kreativt, utadrettet arbeid, nye måter å treffe mennesker å bry oss om dem.

Når vi alle er med å bidra til lokale menigheter som er åpne, engasjerte og inkluderende, når vi er med å gjøre våre pastorer gode i oppgavene som leder og evangelist, når vi er fokuserte på å bygge broer mellom menigheten og det norske folket, vil vi ha flere menigheter som er tiltrekkende og klare til å ta imot dem Gud ønsker å sende til oss.