Meny
Lukk

En digital traktat

Vi utretter mer gjennom samarbeid.

I løpet av de siste 16 årene har LifeStyleTV vært en viktig samarbeidspartner for Den norske union, og vært til velsignelse for mange både innenfor og utenfor menigheten vår. Tidligere har jeg ofte vært skeptisk til «uavhengige» virksomheter som LifeStyleTV. Men når vi gjennom åpenhet og dialog har kunnet skape tillit til hverandre, har jeg opplevd at støttende virksomheter kan bidra til kirkens misjon med nødvendig innovasjon og satsning.

I mange år var Lifestyle TV tilgjengelig gjennom en rekke TV pakker knyttet til kabel-TV og paraboltjenester. For Hope Channel Norge, var dette en viktig plattform for våre programmer. Økende priser, sammen med trenden mot on-demand, webbasert TV, som for eksempel Netflix og Disney+, gjorde at avtalen om sendetid gjennom disse kanalene ikke ble fornyet. Letingen etter et nytt konsept for LifeStyleTV ble satt i gang.

On-demand digital TV, betyr at kundene må ta et bevisst valg om å klikke seg inn på en webside eller app. Bladet LifeStyle VIEW ble skapt for å hjelpe mennesker å finne veien til websiden hvor programmene kunne sees. Bladet består av gode, praktiske artikler som handler om livsstil og enkle oppskrifter for sunn mat. LifeStyle VIEW sendes ut til alle menighetene våre, og jeg anbefaler det varmt som litteratur vi trygt kan dele ut til venner og familie, også de uten kristen bakgrunn.

I gamle dager kalte vi slikt utdelingsmateriell for «traktater» – kort informasjon og smakebiter på Bibelens budskap og verdier. Slike traktater fungerte som en invitasjon til å finne ut mer. I dag går vi mer og mer over til digitale tjenester og ressurser. Derfor er den nyeste oppfinnelsen som kommer fra LifeStyleTV, en app som vi kan invitere andre til å bruke for å finne TV-programmer, kurs og litteratur som de måtte være interessert i.

Denne appen er den nye plattformen til LifeStyleTV, og derfor også en ny plattform for mange av Hope Channels programmer, podkaster og DNUs andre blader, litteratur og brevkurs. Slik jeg ser det, er dette en digital traktat, eller faktisk en samling av traktater. Appen erstatter ikke eksisterende websider for Hope Channel, Norsk Bokforlag, eller Norsk Bibelinstitutt, men vil hjelpe våre ressurser å komme ut til flere, slik at flere kan høre evangeliet om frelse og Jesu gjenkomst.

Som vi ble minnet om under kirkens årlige bønneaksjon, 10 dager i bønn, er misjonsoppgaven stor. Vi ble utfordret til å be om at Den hellige ånd måtte gi kraft til menigheten. Jesus har lovet at Den hellige ånd skal være med oss. Han ba også om at vi måtte finne enhet. Jeg er overbevist om at når vi arbeider sammen for misjon, er Gud trofast i å sende sin kraft og velsignelse.

Det samarbeidet jeg gjennom mange år personlig har opplevd med Claus og Theresa Nybo, som driver LifeStyleTV, har åpnet mine øyne for potensialet som ligger i samarbeid med initiativ som virkelig forsøker å støtte menighetens arbeid. Uavhengige virksomheter som faktisk er støttende og som viser et reelt ønske om samarbeid, kan hjelpe menigheten å få til mer enn vi ellers kunne. Mindre grupper, som fokuserer på ett område, kan være mer oppfinnsomme og fleksible enn kirken har mulighet eller evne til.

Menigheten er Guds, og han kaller oss alle sammen til å gjøre noe. Når vi velger å arbeide sammen i tillitt, er jeg sikker på at vi vil kjenne Den hellige ånds kraft, og se mennesker finne veien til Kristus og evig liv.