Meny
Lukk
Foto: Nuthawut Somsuk/iStock

Et annerledes år

Gud vinner, også over covid-19.

2020 har vært vanskelig. Mye ble helt annerledes enn vi trodde det skulle bli. Vi har blitt minnet om Jesu ord om å samle oss skatter i himmelen, der møll og tyver (eller virus) ikke kan ødelegge. I adventstiden har vi anledning å reflektere over en kjærlig Gud som ser sitt folk, går med oss og veldig snart kommer igjen.

Våre tanker går til dem som har mistet noen i løpet av året, mennesker man er glad i og savner. Vi tenker og ber også for mennesker i andre land som har hatt det mye verre enn vi har hatt det så langt i Norge. Ungdomstid er en ferskvare, så jeg føler med de unge som har levd med begrensninger og uvante regler i mange måneder.

Kirkene våre måtte stenges, sommerens arrangementer måtte avlyses. Fysisk kontakt mellom mennesker er begrenset. Gud skapte mennesker i sitt bilde, til vesener som trenger kontakt og felleskap. Men Bibelen er tydelig. Vi lever i en konflikt. Satan ødelegger det vakre Gud har skapt. Han er som en brølende løve (1 Peter 5:8). Men i alt dette er Bibelen klinkende klar: Jesus har vunnet (Åpenbaringen 14:8), han kommer igjen (Åpenbaringen 14:14) og skaper på nytt det vakre som har blitt ødelagt i hele hans skaperverk (Åpenbaringen 21:1).

Men hvordan har det gått med menigheten? Det er fint at du spør. I mars og april var vi spente på hvordan situasjonen ville ramme evangelisering, virksomheten i lokale menigheter, ungdomsarbeidet og økonomien. Spørsmålet ble stilt om permittering av avdelingsledere og pastorer. Etter bønn og samtale, kom DNUs lederskap og distriktslederne frem til at vi må tro at Gud har sin hånd over menigheten om vi bare ville være proaktive i møte med utfordrende tider.

I kriser er lederskap viktig. Det var derfor vesentlig at pastorene våre var «på jobb» og utrustet til å kunne omstille seg og ta i bruk nye metoder. I begynnelsen gjennomførte vi ukentlige Zoom-møter med pastorsteamet, hvor vi ba for hverandre, lærte av hverandre, og oppmuntret hverandre. I vanskelig tider er det enda viktigere med kontakt, oppfølging, åndelig lederskap og misjon. Mennesker søker etter svar som gir håp. Derfor var det viktig at menighetsarbeidet kunne fungere så godt som mulig.

For noen uker siden skrev jeg til pastorteamet og spurte hvordan det går med det evangeliserende arbeidet. Det var viktig for meg å få et bilde av hvordan tilstanden er over hele landet. Bildet er selvfølgelig variert. Men jeg er stolt av pastorteamet, lokale ledere og medlemmer som har vist en fleksibilitet som gjør at evangelisering og bibelstudier foregår, gudstjenester blir arrangert, sabbatskoler møter, og dåpshandlinger blir gjennomført. Tusen takk for innsatsen. Og takk til Gud som velsigner.

Ja, noen sliter med enkelte aspekter: barnesabbatskolene, trange lokaler, krav om kohorter, og avlysning av større samlinger, for eksempel. Men jeg fikk også høre om matlagingskurs på Facebook, evangeliseringsmøter som foregår både online og fysisk, med en-meters-regelen på plass, Zoom-sabbatsskoler som samler flere enn om det hadde vært i kirke, mange nye som finner våre online-gudstjenester. Besøksarbeid og smågrupper fortsetter. Speiderne er i aktivitet. Jeg har ikke plass her til å nevne alt. Mange har faktisk opplevd mer kontakt og sterkere relasjoner de siste månedene. Gud vinner, også over covid-19.

Takk for det du har bidratt med i et krevende år. Din trofasthet og solidaritet på det økonomiske området må nevnes. Tienden og givertjenesten har fått en markert økning i år. Takk for din støtte og bønn for skolene våre. Takk for at du ber for oss som leder. Og takk til Gud som har holdt sin hånd over oss.

Det blir en annerledes adventstid i år. Men husk at advent er ventetiden før Jesu gjenkomst. Han kommer snart. Vi er Guds barn. Kirken er hans. Så «stol på Herren med hele ditt hjerte» (Ordspråkene 3:5). Og må Gud velsigne deg og dine!