Meny
Lukk
Foto: Damir Khabirov/iStock

Global uke og vi adventister

Skal vi slutte å gjøre det som er rett, bare fordi andre kirker også gjør det som er rett?

Moderne slaveri er en av vår tids største globale tragedier og utgjør alvorlige brudd, ikke bare på grunnleggende menneskerettigheter, men også Guds evige lov. Slaveri er grov utnyttelse av mennesker i sårbare situasjoner til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Tall fra en rekke organisasjoner viser at det er opp til 46 millioner mennesker som er fanget i moderne slaveri. Det er flest kvinner og jenter som blir ofre (75 prosent), men også mange menn og gutter. Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store.

Menneskehandel og slaveri forekommer også i økende grad i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidede eller på andre måter utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Årlig mottar politiet 300 anmeldelser, men her er det enighet om at mørketallene er store.

For å sette fokus på problemet og løfte det opp på samfunnets agenda, går norske kirkesamfunn sammen om en kampanje som heter Global uke. Menigheter, grupper og organisasjoner over hele landet vil ha fokus på denne tematikken. Selve uken er fra 10. til 16. november, men det er mange som arrangerer noe på andre tider av året også.

Noen få vil si at vi adventister ikke bør være med i dette samarbeid med andre menigheter og organisasjoner. Men om vi vil ta på alvor Guds kall til å følge Jesus, og om vi skal være de trofaste medmennesker som er beskrevet i Matteus 25, så kan ikke vi la være å være med. Det er nemlig i møte med «de minste» at vi viser hvem vi er og hvem Gud er. Om vi skal være Guds «rest» som tror på Jesus og trofast holder hans bud, så er vi nødt til å ta på alvor vår Herre, som kom for at «fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren» (Lukas 4,18-19). Sabbaten, som vi har så kjær, er et symbol på frihet, forsoning og respekt for Guds skaperverk (inkludert andre mennesker). Skal vi slutte å gjøre det som er rett, bare fordi andre kirker også gjør det som er rett? Jeg sier med Jakob at jeg vil «ut fra gjerningene vise deg min tro» (Jakob 2,18).

Ellen White oppmuntret til aktivt arbeid for sosial rettferdighet til tross for mulig motstand og konsekvenser. Om slaveriet i Amerika i hennes tid skrev hun: «Når menneskers lover står i konflikt med Guds ord og lov, skal vi adlyde sistnevnte, uansett hva konsekvensene måtte være. … Slaven er ikke en annens eiendom. Gud er hans rettmessige herre, og mennesker har ingen rett til å ta hans verk i sine hender og si at han er hans» (Testimonies for the Church, bind 1, side 201, 202).

«Man kan gjennomforske himmel og jord, og man vil ikke finne noen sannhet mer tydelig åpenbart enn den som viser seg i gode gjerninger mot dem som trenger vår sympati og hjelp. Dette er sannheten som den er i Jesus. Når de som bekjenner Jesu navn, begynner å praktisere prinsippene i den gylne regel, vil den samme kraft ledsage evangeliet som på apostlenes tid» (I naturens tempel, side 136 [MB 137]).

Jeg vil derfor oppmuntre alle våre menigheter til å delta i Global uke på en eller annen måte. Her er noen forslag. Det trenger ikke være komplisert:

  • Be for ofre for moderne slaveri. Be om mot og vilje til å ta oppgjør med ondskap og likegyldighet.
  • Ta temaet inn i gudstjenester, ungdomsgruppa og temakvelder.
  • Delta i Global uke 10.-16. november 2019. Lag en anti-slaveri-gruppe som planlegger menighetens engasjement den uken og fremover.
  • Bidra til inkluderende fellesskap som tilbyr nettverk og støtte til personer i sårbare situasjoner.

Lær mer og del kunnskapen

  • Les om slaveri globalt og lokalt, diskuter hvorfor vi skal bry oss, og lær om hvordan ofre kan få hjelp i det norske systemet.
  • Snakk med venner, del nyhetssaker og fagstoff om slaveri i sosiale medier.
  • Ta temaet inn i studiegruppen, sabbatskolen, seniortreffet, ungdomsgruppen, speidertroppen og menighetsskolen.
  • Du finner informasjon og ressursmateriell på globaluke.no og ved kontakt med gry.haugen@adranorge.no

Jeg håper mange adventistmenigheter vil delta på Global uke. Gry Haugen fra ADRA har delt informasjon med pastor og menighetsledere. La oss vente på Jesu gjenkomst mens vi vitner om Gud i trofast tjeneste for «de minste».