Meny
Lukk
Foto: Photoplotnikov/Thinkstock

Hvem slekter du på?

Det er visst Adam og Eva, om vi skal tro Bibelen.

Jeg har tidvis drevet med slektsforskning. Jeg oppdaget derfor at røttene mine går helt tilbake til 400-tallet, og enda lenger tilbake. Det er slett ikke vanskelig. Jeg bare googler noen navn og årstall så spretter den ene navnerekken etter den andre opp på skjermen min, som viser meg hvilke grener på stamtreet jeg kan knytte an til. Det viser seg altså at jeg stammer fra en lang stripe med konger, hertuger og baroner. Jeg har så mye blått blod i årene at det forundrer meg at huden min fortsatt er hvit.

Min far driver også med slektsforskning. Han har imidlertid ikke kommet i nærheten så langt i forskningen som jeg. Det er fordi han er så gammeldags at han sjekker kirkebøker, klokkerbøker, bygdebøker, arkiver og dens slags tidkrevende øvelser. Han holder fortsatt på med slekta fra 1700-tallet. Sagte og møysommelig sammenligner han lister skrevet på gotisk, som han finner i urgamle, loslitte bøker.

Hvis du vil kan jeg sikkert ordne et stamtre til deg også. Men det er mulig du har større tillit til metodene min far bruker. Og det kan jeg ærlig talt forstå. Hans referanser til seriøse kilder er langt mer troverdige enn mine kjappe søk på Internett.

Nå har det seg slik at vi alle stammer fra Adam og Eva, dersom vi skal tro Bibelen. Og troverdigheten står og faller med hvilke kilder du bruker. Ikke alle synes at Bibelen er moderne nok, eller tilstrekkelig vitenskapelig etterprøvbar.

Du kan godt hevde at vitenskapelige metoder er etterprøvbare, men de er verken ufeilbarlige eller objektive. For den kristne er det imidlertid et poeng at Bibelen representerer den eneste objektive kilden vi har til kunnskap om livets opphav.

Ifølge Bibelens utsagn skapte Gud alt i løpet av seks bokstavelige dager. I Det gamle testamente består et døgn av 24 timer som begynner ved solnedgang. Det hebraiske ordet for dag, er «yom». Når det knyttes et bestemt tall til dette ordet, slik det gjør i skapelsesberetningen, betegner det et bokstavelig døgn på 24 timer.

De ti bud bekrefter også at skapelsen skjedde på seks bokstavelige dager: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den» (2 Mosebok 20:8-11).

Her gjenforteller Gud skapelseshistorien. Sabbaten som består av 24 timer, og som er til minne om skapelsen, ville ha vært meningsløs om hver skapelsesdag bestod av tusener, eller millioner av år.

Å betvile Bibelens skapelsesberetning er det samme som å betvile Guds autoritet over oss, og endog hans eksistens. Hvis noen forskere synes det er greit å eliminere Gud, kan det muligens tenkes at deres forskning er subjektiv og forutinntatt, og dermed mindre troverdig…