Meny
Lukk
Foto: HiddenCatch/iStock

Imagine

Jesus tilbyr en annerledes type fred.

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace…

John Lennons sang oppmuntrer og anbefaler oss til å forestille oss en fredelig verden uten landegrenser, eller religiøse ulikheter, og et liv der ingen er bundet til materielle eiendeler. Sangen handler om at mennesker burde leve harmonisk sammen, på tross av ulik bakgrunn. I følge Lennon var det en anti-religion, -nasjonalistisk, -kapitalistisk, -konvensjonell sang. (Wikipedia).

Fra mitt ståsted noterer jeg meg selvfølgelig Lennons ide om at alle får det bra dersom vi avskriver himmel, helvete, Gud, religion og alle nasjoner. Jeg tror ikke ukrainerne har det bra i dag, selv om Gud-løse hender nå forsøker å eliminere deres nasjon. Lennons virkelighetsflukt er blitt til krigsflukt for mange i nettopp i disse dager. Det er ingenting ved det som appellerer til våre ideer om lykke eller fred.

Vi må definitivt arbeide for en bedre og mer rettferdig verden. Men når Russland bruker våpenmakt for å stjele og utradere en annen nasjon, ser vi et tydelig eksempel på hva som skjer når maktdrukne ledere med for mange våpen og for mye selvopphøyelse forlater Gud og hans vilje.

Nei, Lennon. Det blir ikke bedre da.

Det er ikke Gud som har gjort verden til en krigsarena. Det er ikke han som har beordret Putin inn i Ukraina for å «skape fred». Slikt skjer bare når mennesket selv tror de er blitt gud.

Nettopp den erkjennelsen er viktig. Det er useriøst å tillegge Gud ansvar for det skjeve i verden fordi han ikke griper inn med mirakler og løser våre krigsproblemer, pengeproblemer, helseproblemer, miljøproblemer, etc., på et blunk. Som John Lennon, har de fleste et ønske om å leve i en verden der Gud ikke finnes. Han vet det, og tvinger seg ikke på oss.

Lennon må enten ha vært i narkorus eller bortimot historieløs for å mene at vi får det så mye bedre om vi overlates til våre egne tilbøyeligheter og iboende menneskekjærlighet. Hverken humanisme eller rasjonalisme i noen avskygning har klart å erstatte Gud, fjerne ondskapen eller fylle verden med kjærlighet og fred.

I Efeserne 2:11-22 snakker apostelen Paulus om en type fred som er ukjent for de Gud-løse, men som er til trøst for dem som opplever bl.a. krig. Han forteller at det er først når vi tar imot Jesus at sann og varig forbrødring kan skje, fordi han tar bort fiendskapet med sin soningsdød på korset. Når vi blir forenet i Jesus, blir han vår fred, og vi blir medborgere i Guds familie.

Imagine har en nydelig melodi, men et bokstavelig talt håpløst innhold. Jeg vil mer enn å fantasere. Derfor velger jeg bort Lennons ide, og omfavner Bibelen og Bibelens Gud. Jeg anbefaler deg det samme.