Meny
Lukk
Foto: Aja Koska/iStock

Jesus inviterer oss til et vakkert år

Takk til alle som bidro både lokalt og nasjonalt i 2018.

«En bevegelse født til å være vakker». Disse ordene fra Ty Gibson på DNUs lederkonferanse kommer jeg til å huske lenge. Adventistkirken ble skapt av Gud til å være vakker. Vakker fordi vårt oppdrag er å fortelle sannheten om Gud som er kjærlighet og som kommer, ikke bare i fremtiden når han skal gjenskape verden, men også her og nå i livene våre hvor han helbreder og gjenskaper sitt bilde i oss. Jeg håper at du har opplevd noe av Guds skjønne kjærlighet i julehøytiden og at vi kan ta med oss denne visjonen for menigheten inn i 2019. For Jesus har jo sagt: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» (Johannes 13:34-35).

I dette verset ser vi de tre verdiene som gjennomsyrer DNUs handlingsplan denne perioden. Trofasthet er å være «mine disipler», å elske andre «som jeg har elsket dere». Raushet betyr at vi ubetinget velger å være mot andre slik Jesus er overfor oss. Samfunnsengasjement er en naturlig konsekvens av å elske slik Jesus elsker. Hvordan skal verden ellers kunne vite hvor vakker Gud er? Det er Jesus som gir dette budet til sin menighet.

2018 var et år der vi i DNUs lederskap og avdelinger fokuserte på trofasthet mot Guds kall til oss som lokale menigheter.

  • Vi lanserte «Alle engasjert», et initiativ for å oppmuntre alle våre medlemmer til å ta Jesus inn i hverdagen.
  • Vi satte i gang arbeidet for å etablere Life Hope Centres, der menigheter velger å være engasjert med lokalsamfunnet flere dager i uken. Det vokser frem noen spennende planer i Oslo og Sortland, som vi håper kan være til inspirasjon for andre menigheter.
  • Lederkonferansen var en inspirerende påminnelse om hva vi er kalt til som menighet, og mange lokale team reiste hjem med konkrete planer som nå settes ut i praksis.
  • Tyrifjord videregående skole var også et satsningsområde. Det er vår skole, og ungdommer fra mange lokale menigheter går der. Takk til alle som bidro til den store innsamlingen.

Takk til alle som i 2018 bidro både lokalt og nasjonalt. Det er så mye bra som skjer i vår union. Og takk for din økonomiske støtte. I skrivende stund har ikke jeg de siste tallene fra 2018, men pr. 31. oktober ser det ut til at tienden øker med mer enn 3 %. Vi priser Gud også for de 40 dyrebare menneskene som ble døpt de første 3 kvartaler i 2018. Det betyr at DNU har opplevd vekst i de 12 månedene fra september 2017 til september 2018.

Vi i DNU vil fortsatt ha fokus på din lokale menighet i 2019. Vi jobber for at Alle engasjert får mer innhold, med planer for lokal lederutvikling og inkluderingsarbeid. Vi jobber også videre med Life Hope Centres, og tror at Gud vil velsigne disse prosjektene.

I tillegg vil vi følge opp et fokus verdensmenigheten setter på utrustning av forstandere i 2019. Forstanderne er utrolig viktige for menigheten og for pastoren, og de er ofte avgjørende for om en menighet reflekterer Guds kjærlighet.

Sabbatskolen er det fjerde fokusområdet vi har valgt for 2019. Sabbatskolen er en skatt som adventister ikke må ta for gitt. Den styrker relasjoner, felleskap og personlig vekst i Kristus. Derfor ønsker vi å gi sabbatskolen et løft.

Jeg jobber med et fantastisk team som er villig til å bidra til disse satsingsområdene i tillegg til alt annet de gjør i de ulike avdelinger. Slik er det i menigheten. Vi er et stort team. Gud har gitt oss en oppgave. Det er en vakker oppgave. Det er en oppgave vi får sammen. Den forener, for det er en oppgave fokusert på og inspirert av Jesus – den usynlige Guds bilde (Kolosserne 1:15).