Meny
Lukk
Foto: Widar Ursett/ADAMS

Kirkens viktigste oppgave

Godt nytt år!

Hvor to eller tre er samlet, der er kirken. Hvor to eller tre er samlet på zoom, der er kirken. Hvor to eller tre er samlet ute eller i et hjem, der er kirken.

I 2021 har vi muligheten til å være kirke på en annen måte. Vi har anledning å komme tilbake til et mer bibelsk konsept. Kirken må ikke lengre være en bygning. Den er en bevegelse som tilber Gud, gjør ham kjent, og kaller mennesker til et liv og en fremtid sammen med Jesus. I månedene som kommer, vil jeg skrive om hva det vil si å gjøre ham kjent og hvordan han kaller mennesker. Ved begynnelsen av et nytt år vil jeg begynne med det viktigste: tilbedelse.

Tilbedelse er den første prioriteringen for en disippel eller et menighetsfelleskap. Motivasjon, samarbeid, mål, og visjon springer frem fra et tilbedende forhold til Gud. Jesus lærte oss at det viktigste og første budet er «`Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand´. Dette er det største og første budet» (Matteus 22:37-38). Slik har det alltid vært siden Gud skapte mennesker på den sjette dagen, og det første de skulle gjøre, var å tilbe Gud på den syvende dagen. Slik er det også ved tidens ende da Guds folk kjennetegnes av dem som svarer på engelens kall til å «tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!» (Åpenbaringen 14:7).

Vi tilber fordi vi kjenner Gud. Vi kjenner Gud fordi han har åpenbart seg selv i Jesus. Det er i Jesus vi får det mest omfattende bildet av Guds karakter. «Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder» (1 Johannes 4:9-10).

Grunnlaget for tilbedelse er derfor evangeliet. Konsekvensene er evige. Dette er det evige evangelium. Det er årsaken til at hele himmelen kan synge med jubel og glede til Jesus:

Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den.
For du ble slaktet,
og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
mennesker av alle stammer og tungemål,
av alle folk og nasjoner (Åpenbaringen 5:9).

Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt
og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk (Åpenbaringen 5:12).

Disse siste ordene viser at tilbedelse er praktisk i sin natur, og dypt personlig for deg og meg. Har Jesus all makt i mitt liv? Er jeg klar til å gi Jesus min rikdom? Har jeg tillit til hans innsikt og visdom? Vil jeg bruke min styrke og innsats, til hans ære og som en takkegave?

Vi elsker fordi han elsket oss først (Johannes 4:19). Å være kirken der vi er, i hverdagen, i møte med naboer, på arbeid, på skolen, eller hvor som helst vi befinner oss, kan ikke skilles fra en personlig opplevelse av Guds kjærlighet. Dette gjør noe med oss, med våre holdninger og hvordan vi lever livet. «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!» (Filipperne 2:5).

Jeg er optimistisk for 2021. Jeg tror at flere mennesker kan komme til å bli kjent med Jesus og med oss som kirke i 2021, nettopp fordi vi har blitt minnet på nytt om hva kirken er. Min tydelige oppfordring til deg, kjære venn, er å tenke på deg selv som kirken. Ta deg tid til å bli kjent med Jesus, ved å lese Guds ord selv! Bruk tid i bønn! Og la ditt liv bli en gudstjeneste! For du er kirken.