Meny
Lukk
Foto: jgroup

Oppstandelsens kraft

Det spirer frem nytt liv, nye muligheter.

Jeg elsker påske. Jeg gleder meg over Jesu oppstandelse. Jeg gleder meg over at solen skinner, våren er i luften, og krokusene begynner å spire. Jeg gleder meg over å se naboene igjen, etter en vinter med lite kontakt. Det er noe med påsken som minner om nytt liv og nye muligheter; naturen spirer fra det som har hvilt.

Et gjentakende tema i Apostlenes gjerninger er oppstandelsen. Vissheten om Jesu oppstandelse var som en rakettmotor for den første menighet. Det bør det også være for oss. Tenk på det! «Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast,» talte Peter (Apostlenes gjerninger 2:24). «Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd, og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører» (Apostlenes gjerninger 2:32-33).

Dette er sprengstoff. Vi har ingenting å frykte. Til og med døden er under Jesu makt. Det er derfor vi kan være sikre i vår oppgave om å forberede verden for at han snart kommer tilbake og skaper «en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Peter 3:13).

Oppstandelsen har ikke bare betydning for fremtiden. Men også for nåtiden. Oppstandelsen betyr at den samme utøsing av Den hellige ånd som skjedde i den første menighet, er tilgjengelig for oss i en tid hvor vi venter på Jesu gjenkomst. Selv om vi skulle vandre i «dødsskyggens dal», er Jesus med oss. Han passer oss. Han trøster oss. Mer enn det, han skaper nytt liv, gir nye sjanser, og snur det negative til det positive.

Vi leser med glede flere rapporter i dette bladet om dåp. Vi gratulerer, og vi ser at Jesus lever.

Nylig var jeg en tur til Moss for å besøke HappyHand-butikken der. Det er inspirerende å se hva 20 frivillige kan gjøre når de våger å følge en visjon Gud har gitt dem. Butikken er preget av stil og eleganse. Men enda vakrere er det å se hvordan de frivillige jobber sammen for å realisere prosjektet, og hvordan relasjoner etableres mellom menigheten og lokalsamfunnet. Gode lokale saker blir støttet av overskuddet, som ligger på cirka kr 40.000. per måned. Mange mennesker blir hjulpet, og lokalsamfunnet stiller opp for å bidra.

Vi ser det samme i Hole kommune, hvor Tyrifjord menighet driver Norges andre HappyHand-butikk. I skrivende stund har HappyHand Hole nettopp gitt kr 40.000 til Fontenehuset i Hønefoss – et sted hvor mennesker med psykiske utfordringer kan finne en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap som hjelper dem til å finne tilbake til selvtillit og mestringsopplevelse i et sosialt felleskap som er trygt og motiverende.

Jesus kom til verden for å mingle med mennesker. Han ble en av oss. Han opplevde glede og sorg, gode tider og utfordrende tider. Jesus ble menneske, «spiste med syndere», og valgte en «håpløs» gruppe disipler for å hjelpe seg. Hadde han ikke gjort dette, så hadde han ikke opplevd oppstandelsen. Jeg tror at Guds visjon for kirken vår, er at vi kommer nærmere verden, at vi blander oss med mennesker, og at vi leter etter samarbeidsmuligheter som fremmer gudsrikets verdier. Kan det hende at vi hadde sett mer av Guds kraft om vi hadde vært modigere i hvordan vi involverer oss med mennesker rundt oss?

Den norske union setter fokus på evangelisering. Det gode livet er en møteserie som de fleste menigheter vil gjennomføre enten i år eller i 2023. Men i forberedelse for det trenger vi å møte mennesker. Bygge relasjoner. Stimulere til nysgjerrighet om hvem syvendedags-adventister er. Det gjør vi ved å involvere oss, som individer og som kirker. Hva er det Gud kaller deg til?

Jesus lever. Og den samme kraften hjelper oss til å bety noe for mennesker rundt oss. Det spirer frem nytt liv, nye muligheter. Hvordan kaller han deg? Hvilke visjoner gir han din menighet, din familie, din smågruppe?