Lukk
Foto: Ralf Geithe/iStock

Ståstedsundersøkelse

Vi ber om din hjelp.

Hvordan har du det? Jeg er faktisk virkelig interessert i det. Hvordan går det med din tro, og ditt forhold til menigheten? Hvordan har disse vanskelige årene med pandemi, krig i Europa og økende renter og strømpriser påvirket din tro og ditt forhold til menigheten? Og hvordan kan vi i lederskapet gjøre mer for å utruste deg til sunn tro og glad tjeneste?

Etter at vi endelig fikk gjennomført generalforsamlingene våre sist sommer, er lederskapet i Den norske union fokusert på misjon og felleskap i Adventistkirken i Norge. Stor innsatts nå går til enten å gjennomføre Det gode liv i 2022, eller for­beredelser til dette evangeliseringsprogram­met for 2023. Vi er glade for våre pastorer og lokale ledere som er ivrige etter å dele nyhetene om Guds kjærlighet og hans snare komme.

Både DNU-styret, og distriktsstyrene er virkelig gode styrer som er opptatt av at menigheten skal vokse, og at medlemmene utvikler seg til å være aktive disipler av Jesus Kristus. DNU-styret tar nå initiativet til å gjennomføre en undersøkelse for å forstå mer om tilstand og behov i våre lokale me­nigheter, for å få hjelp til å forstå hvordan vi skal prioritere arbeidet videre. I alt strate­gisk arbeid trenger vi å vite hvor vi er nå, for å kunne navigere ditt Gud kaller oss.

Derfor vil jeg be deg om en tjeneste: Kan du vær så snill å bruke cirka 10 minutter av din tid til å hjelpe oss til å lede på en mer effektiv måte? Ved å ta undersøkelsen nedenfor, er du med på å hjelpe oss til å finne ut av hva vi må prioritere og hvilke tiltak vi må sette i gang for at kirken vår skal bli mer levende, mer kjærlig og mer opptatt av å dele det gode Gud har gitt oss.

Nedenfor her finner du en link. Det ville vært utrolig fint om du kunne gå inn på den og fylle ut de 40 enkle spørsmålene du finner der. Jeg takker deg på forhånd.

Hvem kan ta undersøkelsen? Alle kan ta den, og jo flere desto bedre, for vi ønsker et realistisk bilde av kirken vår. Kanskje du tenker «jeg har ikke vært i kirken på en stund, derfor kan ikke jeg delta i undersø­kelsen». Jo, vi ønsker å høre fra deg også. Hvordan kan vi ellers jobbe for å være et felleskap for deg?

Resultatene blir analysert av de som vet hvordan det skal gjøres, og resultatene og konklusjonene blir publisert i det nye året.

Igjen takk for din deltagelse.

Link til spørreskjemaet: https://min.www.adventist.no/skjemaer/staastedsundersokelse-sda-dnu