Meny
Lukk
Foto: Kinga/Shutterstock.com

Tanker fra Gud

Hvilke tanker har du fått fra Gud i det siste? Og hva har du gjort med dem?

For noen år siden fikk pastor Sven Arvid Gustavsen en veldig sterk innskytelse om at han skulle besøke en tidligere brevskoleelev i Finnmark. Det var mange år siden de hadde hatt kontakt, men plutselig fikk Gustavsen en utrolig sterk følelse av at eleven måtte besøkes.

Det var vinter, og ved en av de siste fjellovergangene før han nådde fram til brevskoleeleven, ble veien plutselig stengt grunnet rasfare. Det var ikke noe annet å gjøre enn å snu og kjøre en lang omvei gjennom Sverige og besøke de øvrige elevene på reiseruten, før han kunne nå fram til den eleven han hadde fått en så sterk innskytelse om å besøke.

To døgn etter at Gustavsen opprinnelig hadde tenkt å ankomme, banket han på døren. Da eleven åpnet døren og så Gustavsen, utbrøt hun: «Du må være sendt av Gud.» Kvelden før hadde hun nemlig ryddet i noen papirer og funnet et ferdig utfylt svarark til et av kursbrevene ved Norsk Bibelinstitutt, men besvarelsen var aldri blitt sendt inn, og nå var det gått 16 år siden arket ble fylt ut.
Gustavsen skjønte straks at innskytelsen han hadde fått, var fra Gud. Ja, ikke bare det. Han skjønte også at forsinkelsen på grunn av den stengte veien, var helt nødvendig. Hadde han kommet fram til planlagt tid, ville eleven ikke ha vært klar for besøket på den måten hun var nå. Slik det ble, kom Gustavsen akkurat til rett tid.

Hvilke tanker gir Gud deg, og hva gjør du med slike tanker? Dveler du ved dem et lite øyeblikk, for så å forlate dem, eller griper du tak i dem som verdifulle innspill fra himmelens Gud? Jeg håper i alle fall at du ikke avskriver slike innskytelser som kun et produkt av mennesketanken, for Gud er i stand til å gi oss alle tanker fra ham.

Hvis Gud kan vekke en tanke hos en hedensk konge,
kan han garantert vekke en tanke i deg også.

Det første verset i Esras bok forteller oss at Gud la en helt konkret tanke inn i hodet til en hedensk konge. «I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig» (Esra 1,1).

Herren vakte en tanke hos kong Kyros. Det var en tanke kongen ikke bare skjøv til side. Han holdt fast i den, og han omsatte tanken til praktisk handling. Den kunngjøringen kongen sendte ut i hele sitt rike, begynner med følgende setning: «Så sier Kyros, kongen av Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda» (Esra 1,2).

Den tanken Herren vakte i kong Kyros, var svært konkret, og kongen reagerte med å legge til rette for at jøder som hadde vært i eksil i Babylon i 70 år, kunne reise tilbake til Jerusalem og begynne på gjenoppbyggingen av tempelet.

Allerede i den persiske kongens første regjeringsår satte han handling bak tanken Gud hadde vakt i ham. Det ble ikke bare et vendepunkt i jødefolkets historie, men på grunn av det Kyros gjorde, ble Guds løfte gjennom profeten Jeremia, om at eksilet bare skulle vare i 70 år, oppfylt (Jer 25,11.12; 29,10.11).

Hvis Gud kan vekke en tanke hos en hedensk konge, kan han garantert vekke en tanke i deg også. Det avgjørende spørsmålet er hva du gjør med slike tanker.

Gud gir tanker til mange mennesker. Vi kaller dem gjerne innskytelser, og vi er kanskje ikke så flinke som vi burde være til å anerkjenne Gud som kilden til disse innskytelsene. De fleste slike tanker er nok dessverre kortlevde, som et stjerneskudd som fyker over himmelen. Men noen mennesker griper tankene og omsetter dem til handlinger. Det er dem vi får høre om i Bibelen.
H. M. S. Richards var adventistpastor i USA. Richards fikk den tanken at han skulle ta i bruk det helt nye radiomediet for å fortelle om Jesus. I oktober 1929, bare åtte år etter at de første radiosendingene kom i gang i Los Angeles, begynte han å lage kristne programmer som ble sendt på den stasjonen.

Den tanken Richards omsatte til virkelighet, var inspirasjonskilden til det globale nettverket av radiostasjoner Adventistkirken driver under navnet AWR (Adventist World Radio).
Ikke fei til side innskytelser. Kanskje er de tanker Gud har vakt i deg. Kanskje kan du være Guds bønnesvar for noen som trenger en håndsrekning, en oppmuntrende telefon eller hjelp til å finne ut av et vanskelig veivalg i livet.

Vær oppmerksom på tanker fra Gud, og gjør noe med dem.