Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Trofasthet

Hvis kirken skal være en betydningsfull stemme i vår tid, må den framfor alt vise trofasthet mot Guds ord.

Hvis kirken skal være en betydningsfull stemme i vår tid, må den framfor alt vise trofasthet mot Guds ord. Blant verdens bøker har Bibelen en unik posisjon med et livsviktig budskap til alle mennesker.

Antallet bøker i verden er enormt. 130 millioner har Google beregnet. I tillegg har vi tilgang til masse informasjon på nettet, i aviser og blader. Det er ingen som kan ha oversikt over all kunnskapen det moderne mennesket har tilgang til.

Likevel har Bibelen en helt unik posisjon som kilde til livsvisdom. I Adventistkirken tenker vi at alt det vi sier, underviser og gjør, må være forankret i Bibelen.

Hvordan bør Bibelen forme livet?

Trofasthet mot Bibelens tanker en helt grunnleggende verdi for oss. For Bibelen er Guds ord til oss. Derfor søker vi hele tiden å forstå hvordan Bibelens ord bør forme måten vi lever på.

Det følger store fordeler med å vise trofasthet mot den veiledningen Gud har gitt i Bibelen.

Det er spennende å være med på dette. Og hele tiden er testen på om vi lykkes, denne: Stemmer det med Ordet? Er vi tro mot Bibelen når vi gjør det vi gjør?

Bibelen er en veldig gammel bok. Den ble skrevet i en helt annen tid enn vår. Mange av de forholdene vi må ta stilling til, var ikke på radaren til dem som skrev Bibelen. Til tross for dette, har det Bibelens forfattere skrev, stått seg gjennom århundrene. Prinsippene de løfter fram, har gyldighet i alle samfunn, til alle tider.

Derfor er det viktig for oss å vise trofasthet mot Ordet med stor O og boken med stor B. Slik trofasthet skal vise seg gjennom både våre ord og våre handlinger.

Tar hele Bibelen på alvor

Synes du deler av Bibelen er vanskelig å forstå? Du er ikke alene. Det skal ikke stikkes under en stol at det er avsnitt i Den hellige skrift som er krevende å skjønne. Men selv om vi ikke forstår alt like godt, vil vi ikke avskrive deler av Bibelen. Både Det gamle testamentet og Det nye testamentet har viktige poenger som vi gjør vel i å omsette til levd liv.

Derfor tar vi hele Bibelen på alvor. Ikke bare deler av den. Det er helt greit å bruke «Plukk og Mix» når du står foran en hylle med smågodt, men det er ikke holdbart å bruke denne metoden når du leser Bibelens tekster.

«Alt det jeg pålegger dere, skal dere trofast følge. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra» (5 Mos 12,32). Gud selv gir oss klar beskjed om at vi skal ta alt det han har sagt, på alvor og ikke forsøke oss på å redigere Bibelen.

Informasjon inspirert av Gud

Informasjonen du finner i Bibelen, kommer fra Gud. Derfor står Bibelen i en særstilling blant alle verdens bøker. Den er ikke bare en samling gamle skrifter fra tilfeldige personer med åndelige erfaringer. Det er Gud som henvender seg til oss gjennom Bibelen.

De som skrev Bibelens forskjellige skrifter, var veldig oppmerksom på dette. De bruker gjerne formuleringer som «Herrens ord kom til meg» (Jer 2,1). Vi sier at disse menneskene var inspirert av Gud. Det er nettopp den guddommelige inspirasjonen som er hovedpoenget Paulus vil ha fram: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2 Tim 3,16.17).

Bibelen har et veldig praktisk siktemål: Gud vil at vi skal si ja takk til hans redningsplan, og at vi skal ha gode liv mens vi venter på at han skal fullføre redningsaksjonen for menneskeheten. Derfor er det om å gjøre å følge de anvisningene Gud gir i Bibelen.

Guds trofasthet inspirerer oss

Gud er trofast. Det er et kjennetegn ved ham. Det er fordi han er trofast mot oss, at vi blir inspirert til trofasthet mot ham og hans ord. «Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde» (2 Tess 3,3).

Det følger store fordeler med å vise trofasthet mot den veiledningen Gud har gitt i Bibelen. «Den trofaste blir rikelig velsignet», skriver kong Salomo (Ordsp 28,20).

Så skjer det jo at vi, selv med den beste vilje, ikke klarer å følge opp alle gode forsett og intensjoner. Da er det godt å vite at den trofaste Gud fortsetter å vise trofasthet, selv om vi skulle være troløse. «Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv» (2 Tim 2,13).