Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Vakre føtter og Det gode liv

Alle engasjert.

Den kristne tro er enkel. «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst» (Romerne 10:13). Men i dagens Norge er det et mindretall av folket som både kjenner til budskapet, og forstår dets betydning. Det har aldri vært viktigere for oss som kristne, og våre lokalmenigheter, å være målrettet i forkynnelsen av den beste nyheten av alle: Jesus kommer snart, og inviterer alle til det gode liv, preget av tro, håp og kjærlighet.

Som i dag, var kristne også på Pauli tid i mindretall. Veldig mange hadde ikke hørt om Jesus, og av de som hadde hørt om ham, var det få som forsto hans budskap. Derfor, etter en kort oppsummering av evangeliet, skrev Paulus: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner?» (Romerne 10:14). Han har et godt poeng. Hadde han levd i dag hadde jeg invitert ham til et ledertreff eller årsmøte i Den norske union (DNU).

Ellen White var en av Adventistkirkens viktigste pionerer. Vi tror hun var en spesiell budbærer som Gud sendte til menigheten. Hun skriver:

«Nå kreves det flittig arbeid. I denne krisen vil ingen halvhjertet innsats vise seg å være vellykket. I alt arbeidet vårt i byene, skal vi jakte etter sjeler. Det skal legges kloke planer så slikt arbeid kan oppnå de best mulig resultater» (Evangelism, s. 59).

Hun sier det enkelt også i boken Utdannelse for livet: «Den som vil lykkes med noe, må ha et bestemt mål» (side 143).

Hun bruker gode og fornuftige organisasjonsprinsipper, og ber oss bruke dem i kirkene våre. Det må vi også gjøre, om vi ønsker å se flere bli kjent med Jesus og bli hans disipler. Vi er ikke bare forvaltere av tid og penger. Vi forvalter også budskapet som Gud inviterer oss til å dele.

Det er derfor det står følgende mål i DNUs handlingsplan, en plan som også gjenspeiles i distriktene:

  • 90 % av menighetene opplever minst en dåpshandling i løpet av perioden
  • 80 % av menighetene har en strategisk plan for evangelisering som har minst et toårsperspektiv
  • Alle pastorer har en plan for målrettet evangelisering
  • 80 % av menighetene har satt strategiske mål for sine aktiviteter i lokalmiljøet

Fokus er på den lokale menigheten og konseptet «Alle engasjert». Vi trenger alle å sette oss noen mål: Hvordan skal jeg dele evangeliet med andre? Hvordan kan jeg snakke om Jesus og min tro? Men vi trenger også mål for den lokale menigheten i prosjektet «Alle menigheter engasjert». Hvilke ressurser og muligheter har din menighet?

Det som menigheten i Alta kan gjøre, vil være helt annerledes enn det som skjer i Bergen. Alle menigheter kan likevel sette seg konkrete mål.

Distriktene arbeider med oppfølging og coaching av menighetene, mens Den norske unions evangeliserings- og mediesenter, har gjort tilgjengelig et redskap som vil hjelpe menighetene til å skape et «årshjul for evangelisering». Her er poenget at menighetene lager sine egne hjul som samsvarer med ressursene de har og målene de har satt seg. I disse dager ferdigstilles det en helt ny og norskprodusert møteseriepakke som vi håper vil være til hjelp for menigheter over hele landet høsten 2022. Den heter «Det gode liv». Vi inviterer alle menigheter til å planlegge gjennomføring av møteserien, og at de neste 12 månedene brukes til relasjonsbygging i lokalsamfunnet. Pastorer og forstandere ble orientert om dette i midten av juni.

Strukturen i Adventistkirken gjør at vi kan arbeide mot felles mål som et stort team. Er ikke det fantastisk? Paulus sin punchline er et sitat fra Jesaja, «Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!» (Romerne 10:15).  Med Alle engasjert, kan våre føtter blir vakre på grunn av det gode budskapet vi deler med andre. La oss jobbe sammen mot målet om å gjøre Jesus kjent i Norge.