Meny
Lukk
Foto: Petter Olaf Vetne/ADAMS

Våre frivillige menighetsledere

En forstander skal legge til rette for at alle i menigheten blir engasjert i å formidle budskapet om Guds godhet.

Det er mange som bidrar til at våre lokale menigheter fungerer, ikke minst forstanderne som leder menigheten sammen med pastorene. Å være en forstander innebærer et spennende ansvar som krever tid og innsats. Forstanderne yter en stor og frivillig tjeneste fordi de tror på menigheten og følger det kallet Gud har gitt dem til å tjene mennesker for ham.

I år har vår divisjon et ekstra fokus på forstandere. I den forbindelse vektlegger vi tre kompetanser som er viktig for å lede menigheter i en kompleks tid der så mye er i stadig endring.

Den første kompetansen er åndelig lederskap. En menighetsleder må kunne lede seg selv og familien på en god måte, forankret i Jesus og hans verdier. I 1 Timoteus 3,2-3 nevner Paulus kvalifikasjoner som er viktige for en forstander. Han legger større vekt på karakteregenskaper enn ferdigheter. Gud ser på hjertet. En trofast karakter, overgitt til Jesus, er det viktigste. Dette er også en nøkkel til å møte utfordringer både i og utenfor menigheten. En forstander vil derfor dyrke et levende forhold til Jesus som inkluderer tjeneste for andre, bønn, bibelstudium, og en åpenhet til å lære det Gud har å si oss (2 Peter 3,18). For en åndelig leder er en som er interessert i Guds agenda, ikke sin egen.

En forstander skal også ha god oversikt over det som skjer i menigheten. Det betyr ikke at en forstander skal diktere alt som foregår, men oppmuntre og legge til rette for at alle i menigheten blir engasjert i å formidle budskapet om Guds godhet gjennom ord og handlinger (1 Korinterne 12,1-11). Ideer må kunne komme frem, ulike tanker må bli hørt. Felleskapet som bygges, må speile den kjærligheten Gud viser oss alle (Johannes 13,34-35). At forstanderne i menigheten har god oversikt og kan organisere menighetens aktiviteter, er en stor hjelp for pastorene, som ofte har flere menigheter å betjene. Det står 1 Timoteus 3,2-3 at en forstander skal kunne undervise. Å dele Guds ord med andre er noe som kommer naturlig for noen, men som må utvikles hos de fleste av oss.

Den tredje viktige kompetansen vi ønsker å vektlegge for forstandere, er evnen til å utruste, vise omsorg, og hjelpe medlemmer i menigheten til å utvikle seg som disipler. Jesus er den store hyrden, men både pastorer og forstandere har roller her (1 Peter 5,2-4). Dette gjøres med et kjærlighetsfokus, og inkluderer både besøksarbeid, opplæring, konfliktløsning, konfidensialitet og bønn. En forstander skal arbeide for at flere medlemmer blir til aktive disipler som gjør en forskjell for Gud. Dette kan ta tid. Derfor er det viktig at en menighetsleder er tålmodig og lar Gud arbeide med mennesker i hans tid.

Unionen og distriktene kan gjøre mer for å utruste og utvikle våre lokale menighetsledere. Det må vi arbeide med fremover. Et kompetent, lokalt lederskap er utrolig viktig for å kunne følge misjonsbefalingen og vår oppgave som syvendedagsadventister. I skrivende stund planlegges det fire ledersamlinger her i Norge, en i hvert distrikt og en i regi av SABU. Fokuset blir på å utruste de fantastiske frivillige ledere vi har i menigheten. På disse samlingene vil vi presentere prinsipper og verktøy som vi håper kan være nyttige og oppmuntrende i tjenesten som forstander.

Avslutningsvis vil jeg be deg, kjære leser, om å be, sammen med meg, for våre forstandere. Be om at Gud må gi dem både visdom og glede i tjenesten. Dernest håper jeg at vi alle vil oppmuntre våre forstandere i den viktige oppgaven de gjør for Gud og for oss alle.

Til alle våre forstandere og menighetsledere: Tusen takk.