Meny
Lukk

Gudbrandsdalen

Nedregata 8C
2640 Vinstra

Gudbrandsdalen

Møteplan

Menighet
Tid
24/8-2019
31/8-2019
7/9-2019
14/9-2019
21/9-2019
Menighet
Gudbrandsdalen
Tid
12:30
24/8-2019
Bibelstudium
31/8-2019
Bibelstudium
7/9-2019
Bibelstudium
14/9-2019
Bibelstudium
21/9-2019
Høstmøte, Lillehammer. Melissa Myklebust