Meny
Lukk
Foto: Designthrone/Shutterstock
25
aug

Abort og etiske dilemmaer

25.08.2021
- 25.08.2021

SAHA holder seminar.

I Norge har vi hatt selvbestemt abort fram til 12. svangerskapsuke siden 1978. Dette har på mange måter vært et «smertefullt» kompromiss. At Arbeiderpartiet og SV våren -21 programfestet utvidelse av selvbestemt abort til henholdsvis 18. og 22.svangerskapsuke, har utløst ny debatt og synliggjort alvorlige etiske dilemmaer. Som kristne må vi også forholde oss til tematikken, finne vår stemme, og bidra mest mulig livsfremmende der vi kan.

SAHA ønsker derfor å invitere til et zoom-seminar for å belyse etiske problemstillinger i den aktuelle abortdebatten.

Tidspunkt: Onsdag 25.08 kl. 19-21.

Nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger, vil innlede og ta utgangspunkt i de vanskelige dilemmaer som jordmødre kan møte i forhold til senaborter. Deretter vil lege og førsteamanuensis Morten Magelssen ved Senter for medisinsk etikk, UiO, holde foredrag om kristen-etiske dilemmaer rundt abort.

Seminaret er åpent for alle!

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81173217012?pwd=a1RFN3ZPeHYxQWZKTzVNMW1sY3RSQT09

Meeting ID: 811 7321 7012
Passcode: 164528

Syvendedags Adventistenes helsearbeiderforening (SAHA) er en forening for medlemmer av SDA med eller under helse- eller sosialfaglig utdanning. Målet med SAHA er å samle fagfolk på tvers av yrkesgruppene innen helse- og sosialfag og utnytte kompetansen, ressursene og entusiasmen slik at den kommer flest mulig til gode. Du kan lese mer om SAHA her: http://www.sahanorge.no/ og melde deg inn her: http://www.sahanorge.no/blimed.

SAHAs nyhetsbrev finner du her.