Lukk
Foto: Tyrifjord videregående skole

Tyrifjordveien 25, Røyse, Norge

09-10
apr

Absolutt TVS

Tyrifjord videregående skole

09.04.2024
- 10.04.2024

Dette er et arrangement for elever på niende trinn.

Du melder deg på via skolen din hvis du er elev på en av menighetsskolene. Er du ikke det, melder du deg på direkte til TVS, tlf.: 32 16 26 00, eller post@tyrifjord.vgs.no. Ta gjerne kontakt hvis det er noe mer/annet du lurer på!

Velkommen.