Meny
Lukk
Foto: ADRA
20
apr

ADRA-webinar: Education Accelerator

20.04.2021
- 20.04.2021

ADRA Europa inviterer til seminar om utdanning 20. april, kl. 13.20-16.30 i forbindelse med den globale kampanjen Alle barn. I alle land. På skolen.

Bakgrunn: På verdensbasis har vi fortsatt ikke nådd målet om regjeringers forpliktelser til å gi tilgang til utdanning for alle barn. Samtidig har det vært fremskritt over hele verden med å gi millioner av barn, inkludert jenter, tilgang til grunnskoleopplæring. Likevel får millioner av barn aldri skolegang. Først og fremst rammer det jenter og barn i konfliktområder.

Regjeringer tilbyr vanligvis grunnskoleopplæring, men siden mange barn lever i «sårbare stater», er mye av diskusjonen fokusert på ikke-statlige skolers og organisasjoners rolle for å nå barna i de mest utilgjengelige områdene, og på behovet for at skoler skal være «trygge soner» i konfliktområder.

Historisk har trossamfunn spilt en viktig rolle i sosial velferd og utdanning. Gjennom flere tiår ble ikke dette regnet med og var nærmest et ikke-tema i utviklingspolitikken. En betydelig del av bistandsmidlene forvaltes i områder der religion er en naturlig integrert del av det menneskers sosiale liv. Noen ganger er dialog med religiøse ledere den eneste måten å nå lokalsamfunnene på. I mange av disse områdene tilbyr trosbaserte organisasjoner halvparten av alle hjelpetjenester og utdanningstjenester. Derfor bør det internasjonale samfunnet anerkjenne og samarbeide med trosbaserte frivillige organisasjoner.

Webinaret vil foregå på engelsk og er gratis og åpent for alle interesserte.

Program og påmelding finner du på denne siden.

[1] Kilde: (Briefing on The EU and faith-based organisations in development and humanitarian aid, 2017).