Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Tyrifjordveien 25, Røyse

02-03
jun

Årsmøte ØND

TVS.

02.06.2023
- 03.06.2023

Adventistkirkens østnorske distrikt (ØND) hilser deg velkommen til årets høydepunkt. Den 2-3 juni inviterer vi deg til årsmøte på Tyrifjord videregående skole. Kom og la dette få bli en herlig Sabbat i felleskap med hverandre og med Jesus Kristus – JEG VIL GÅ – LEDET AV DEN HELLIGE ÅND.

Mat: Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne være til stede denne sabbaten. Derfor har ØNDs styre også i år vedtatt å ta på seg kostnaden for all matservering. MEN DU MÅ melde ifra hvor mange måltider du vil spise.

Overnatting: Som det ser ut nå er tilbudet for overnatting veldig begrenset på Tyrifjord. Det finnes noen få rom (300 kr/natt for enkeltrom og 550 kr/natt for dobbelt rom – kr 200 ekstra for oppredd seng).  Vi kan også tilby overnatting på madrasser i klasserom (130 kr/natt og person). Det vil også være mulighet for å overnatte i egen campingvogn/bobil/telt (med strøm 190 kr per enhet og natt, uten strøm 150 kr per enhet og natt).  Ellers anbefaler vi besøkende å finne overnatting hos venner og bekjente eller ved nærliggende hoteller og campingplasser.

Påmelding for gratis måltider her:

https://min.adventist.no/skjemaer/paamelding-til-maaltider-ved-ond-aarsmote-2-3-juni-2023

Påmelding for overnatting via unionskontoret og Solveig Krusholm, tlf. 32 16 16 70 – solveig.krusholm@adventist.no