Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS
14-16
okt

Ledertreff ØND

Halvorsbøle.

14.10.2022
- 16.10.2022

Ledertreffet i år har temaet «Disippelgjøring – Vårt oppdrag – Nye muligheter». Som vanlig ønsker vi at forstandere og pastorer skal være til stede. Men vi vil i år også invitere «alle» de som brenner for dette temaet. For å inspirere oss til disippelgjøring får vi besøk av Kayle de Waal fra den Trans Europeiske Divisjon.

Men vi har mer å tilby. Økonomiavdelingen vil gjerne møte kasserere, og ØND styret ønsker å gi en spesiell invitasjon til de som er kirkeverter i menighetene. Begge disse gruppene vil få egne opplegg under deler av søndagen.

Praktiske opplysninger

Østnorsk distrikt dekker som vanlig oppholdet for deltakerne.

Deltakere får dekket reiseutgifter ut over kr 500, oppad begrenset til kr 1000 per person, utregnet etter rimeligste/mest hensiktsmessige transportmulighet.

Ved bruk av bil dekkes kr 1,50 per km. samt bompenger og fergebillett ut over egenandel på kr 500 per bil. Støtten begrenses til det som ville bli gitt i støtte til samtlige i bilen dersom de valgte offentlig transport.

Dersom lokal pastor bruker bil til arrangementet, anbefales deltakere å reise sammen med pastor, som får dekket kostnadene over sitt reisebudsjett.

Deltakere anbefaler å søke lokalmenigheten om dekning av reiseutgifter som ikke dekkes av distriktet. Den lave satsen per km er ikke ment å dekke alle kostnader ved bilholdet.

Påmelding

Send inn påmelding til solveig.krusholm@adventist.no innen 10. oktober. Har du matallergier, opplys om dette sammen med påmeldingen.

Program kommer

Vi holder på å jobbe med å ferdigstille programmet for helgen. Mye er allerede på plass og så fort det er klart sender vi ut det til dere.

Vi sees på Halvorsbøle.