Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.
01-02
nov

Nasjonal pastorsamling

01.11.2018
- 02.11.2018

Den norske union samler norske pastorer til kurs dagen før den store lederkonferansen.

Program Pastorsamling

Sundvolden Hotel, 1.-2. november, 2018

Torsdag 1. november

13:00 Vi spiser lunsj sammen – NB. Merk tiden!
14:00 Registrering
14:30 Åpning og velkommen

–    Keynote

–    Bønnesamling

Willy Aronsen
Victor Marley
15:00 Aktivitet for alle Atle Haugen
15:30-16:00 Pause
16:00-17:00 «Påtent eller Utbrent» – pastorens rolle i en ny tid.

–    Fra status til innflytelse

–    Nye generasjoner og nye forventninger

–    Når mindre blir mere

Bjørn Ottesen
17:00-18:00 «Kan jeg kjøpe litt fritid av deg?» – pastorens hverdag og planlegging av tid.

–    Det presserende og det viktige

–    Prioriteringer og forventninger

–    Sabbatshvile for pastorer

Bjørn Ottesen
18:30-19:30 Kveldsmat
20:00 Innflytelse og kontakt med andre kristne ledere Kenneth Bergland og Reidar Kvinge
21:00 «My Story» – Fortell, fortell! Willy Aronsen + alle
21:45 Bønnesamling Daniel Pel

 

Fredag 2. november

07:30-08:30 Frokost  Andrew Campell
08:45 Morgenandakt
09:00-10:00 Nye kategorier på resultat-tavla?

–     Hvordan definere suksess (og hvorfor)

–     Nytenkning og nyskapning

–     Finne ubrukte resurser

Bjørn Ottesen
10:00-10:30 Pause
10:30-11:15 Aktiv på sosiale medier Tor Tjeransen
11:15-12:00 Menighet live! iCor, Pilot Harald Giesebrecht m.fl.
12:00-12:40 Intervju med Ty Gibson Victor Marley
12:40-13:00 Avslutning Victor Marley
13:00 Lunsj

 

Alle samlinger er i «Dronning Tyra» salen, over tunet fra hovedinngangen.

Kom i god tid. Husk at ta med menighetens planer og satsingsområder. Vi kommer til at arbeide sammen i grupper.

 

Velkommen.