Lukk

Dåp ved ØNDs årsmøte 2018

Seks menn ble døpt i Tyrifjorden under årsmøtet til Østnorsk distrikt.

Les mer