Lukk

Prosess 2018

Prosess bød på ny innsikt i Guds ord, stimulans til ettertanke og varmt fellesskap.