Meny
Lukk

Vi bryr oss om helsen Din og klodens

Grønn mat for en god jord

Det vi spiser, er ikke bare viktig for kroppen, det er også viktig for kloden. Derfor velger stadig flere grønn mat. Adventister har gjort det i seks generasjoner. Fordi det er godt for både helsa, kloden og dyrene. Og så smaker det så deilig.

Adventister har valgt grønn mat siden Ellen G. White, en av kirkesamfunnets stiftere, fikk en skikkelig åpenbaring om saken i 1863. Vi har med andre ord god erfaring som veggiser.

At rødt kjøtt på tallerkenen ikke er det smarteste valget hvis du er opptatt av klimaet, har mange fått med seg. Noen hevder at en som bytter fra animalsk kost til vegetarisk, reduserer klimautslippene sine med like mye som ved å gå over til elektrisk bil.

Verdens kjøttproduksjon slipper ut mye drivhusgass. Veldig mye. I følge en studie publisert i tidsskriftet Carbon Balance and Management i desember 2017, står utslippene av metan fra verdens husdyrhold for en femtedel av de globale utslippene av metan. Metan er en drivhusgass som mange mener er verre enn karbondioksid. Å velge grønn mat er en måte å ta samfunnsansvar.

Gevinstene ved å velge mer frukt og grønt på tallerkenen, er mange.

Her er tre gode grunner til å velge grønn mat:

Bedre for helsen

Grønn mat er godt for deg og din familie. Helsegevinsten ved å velge mer frukt og grønt på tallerkenen, er omfattende. Det grønne valget kan hjelpe deg til å unngå en rekke livsstilsrelaterte sykdommer. Hjertesykdom og sukkersyke er kanskje de viktigste. Du kan dessuten regne med bedre allmenntilstand. Det er også godt dokumentert at det grønne valget i matveien fører til flere leveår. Gode leveår.

Bedre for kloden

Det du velger å spise til middag, har faktisk betydning for klodens helse. Du synes kanskje det høres merkelig ut at en så liten sak kan ha så stor betydning. Men det kan det. Når du og mange andre velger grønt istedenfor kjøtt, vil det redusere utslippene av farlige drivhusgasser fra landbruket. Det er godt for deg, for dine barn og dine barnebarn. Det er godt for vår felles klode.

Bedre for de fattige

Når du velger en vegetariske eller vegan middag, bruker du langt mindre ressurser enn om du skulle servert en kjøttmiddag. Det har stor betydning for dem som har minst. I vårt land har vi nok mat. Ikke alle steder er det slik. Noen steder er det knapt med mat fordi vi rike har kjøpt og spist det fattige skulle ha. Velg grønt og bidra på den måten til at andre ikke må gå sultne til sengs.

Bedre for dyrene

Stadig flere skjønner at mye av verdens kjøttproduksjon er etisk uforsvarlig. Hver dag utsettes dyr for unødige lidelser fordi vi mennesker har en umettelig appetitt på kjøtt. Den intensive industrielle kjøttproduksjonen påfører mange dyr en urimelig lidelse. Når du velger grønn mat, er det et valg som er godt både for deg og dyrene.

Lær å lage grønn mat

Vi i Adventistkirken har lang erfaring med grønn mat, både vegetarisk og vegan. Mange steder arrangerer vi kurs i vegetarisk matlaging. Vi hjelper deg gjerne til å bli vant med å lage deilig mat som er sunn for deg og sunn for kloden. Følg med på tilbud fra Adventistkirken i ditt nærmiljø, eller ta direkte kontakt med dem og spør etter kurstilbud.