Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

10 dager i bønn

«De tre englers budskap og kall til bønn».

Fra 5. til 15. januar ble det i regi av Adventistkirken og distriktenes bønnekoordinatorer, arrangert et bønnetreff over 10 dager. Dette er en årlig bønneaksjon som gjennomføres i samarbeid med Generalkonferensen, og invitasjon til å delta går til alle adventistmenigheter i alle deler av verden.

Grunnet Covid-19, ble arrangementet i år gjennomført via Zoom. Nærmere 80 personer var logget på gjennom hele perioden, og i tillegg møttes flere lokale menigheter fysisk (i henhold til gjeldende smitteverninstruksjoner), eller i egne digitale bønnerom. Det var også egne bønnerom for distriktene. Flere ungdommer hadde også funnet veien til «10 dager i bønn». Hovedtema var «De tre englers budskap og kall til bønn». De forskjellige andaktsholderne innledet hver kveld med tanker om tema, og mange satte pris på både variasjon og spenn i de ulike presentasjonene.

Bønn knytter oss til Gud på en spesiell måte, og når vi møtes i til bønn, blir også fellesskapet påvirket i en åndelig retning. Bønn er en gave Gud har gitt oss, både som enkeltmennesker og som en menighet. Disse 10 dagene viste tydelig hvilken velsignelse som venter den som ber.

Tilbake til nyhetsarkiv