Meny
Lukk
Foto: Adventistkirken

10 dager i bønn

De som vil, kan delta på et felles, nasjonalt opplegg.

På onsdag 6. januar begynner 10 dager i bønn. Dersom det er en tid vi trenger å stå sammen i bønn, så er det nå. Det er det flere grunner til. Vi har alltid vært et profetisk folk som tror på Jesu snare gjenkomst. Nå som friheten, på en slik uforutsigbar måte, blir tatt fra oss, har vi enda større behov for å stå sammen. Ikke bare skal vi holde sammen, men vi er også betrodd en oppgave før Jesus kommer, å forkynne et evig evangelium (Åpenbaringen 14:6). For å få gjort dette trenger vi påfyll av kraft og Kristi Rettferdighet. Det kan vi få gjennom bønn, gjennom den Hellig Ånd og gjennom felleskapet med Jesus Kristus.

I løpet av disse ti dager er vi også oppfordret til å være aktive i misjonsarbeid. Bare dette er en stor utfordring og et bønneemne i seg selv.

Nasjonalt opplegg for 10 dager i bønn
Vi vet at mange menigheter allerede har lagt planer for et program under disse dagene. Det er vi veldig glade for, og vi oppfordrer dere til å ta del i det din lokale menighet har planlagt. Hvis du derimot ikke har mulighet for det, er du velkommen å delta på det nasjonale opplegget på Zoom.

Lenken og tidspunktet til det nasjonale opplegget finner du her. Det blir også lagt ut på Facebook.
Informasjon er også sendt ut på siste Adventistinfo den 31.12.2020.

Fellesopplegget på Zoom blir som følgende (vi må nok improvisere litt i starten):
– 18:15 – 18:30 Pålogging
– 18:30 Velkommen og innledning med informasjon
– 18:35 Felles andakt. Vi prøver å holde temaet for hver dag.
– 18: 50 Bønn i grupper. Vi deler oss i grupper/rom. For enkelhets skyld blir gruppene bare nummererte fra en og oppover. Hver gruppe må ha en gruppeleder. Hvor mange grupper avhenger av antall deltakere og gruppeledere. En gruppe blir værende på hovedsiden.
– 19.30 Avslutning i hver enkelt gruppe.

På dag 10 ønsker vi å kjøre et program uten å dele opp i grupper. Vi vil bl.a. gi rom for å dele erfaringer etter disse 10 dagene i bønn.

Tilbake til nyhetsarkiv