Meny
Lukk
Den 21. mai 1863 ble Syvendedags Adventistkirken stiftet i Michigan i USA. Et tilbakeblikk på 160 år i tjeneste for evangeliet gir fornyet energi til å utføre misjonsoppdraget Jesus har kalt oss til.

160 år siden Adventistkirken ble stiftet

22 millioner adventister hjelper mennesker til frihet i Kristus.

Den 21. mai 2023 er det 160 år siden en liten gruppe troende som så fram til Jesu gjenkomst, stiftet Syvendedags Adventistkirken. De 20 delegatene som var kommet sammen i Battle Creek i Michigan, stiftet organisasjonen for å sikre bedre effektivitet i arbeidet med å kalle andre mennesker til tro.

Da Syvendedags Adventistkirken ble stiftet, var det 3 500 medlemmer i seks regionale distrikter i USA. I dag teller kirken drøyt 22 millioner medlemmer døpt ved neddykkelse etter et personlig ønske.

Trofasthet mot Bibelens lære, raushet som et uttrykk for Guds kjærlighet i møte med andre mennesker, samt samfunnsansvar både lokalt og globalt kjennetegner Syvendedags Adventistkirkens medlemmer i dag. Disse verdiene er sentrale når menighetens medlemmer utfører det misjonsoppdraget Jesus ga til sine etterfølgere. Misjonsoppgaven er kjernen i menighetens arbeid. Derfor er mottoet for markeringen av menighetens 160 år som kirkesamfunn: «Utvalgt til misjon» (Chosen for Mission).

Menigheten ønsker å vise trofasthet mot Bibelens lære og viser hvordan Bibelen er relevant i vår egen tid. Kjærligheten Gud viser oss, driver oss til å vise raushet i møte med andre mennesker.

Samfunnsansvaret menigheten viser, kommer særlig til uttrykk på tre områder: Utdanning, helse og utviklingsarbeid.

Menigheten globalt driver 9 500 skoler med om lag 2 millioner elever og studenter. Disse unge menneskene får gjennom skolene de viktigste verktøyene for å bli bidragsytere i sine land.

Helt siden menighetens spede begynnelse har medlemmene kjent på et kall til å hjelpe mennesker til bedre helse. Det viser seg i et globalt nettverk der det undervises i gode helsevaner i alle kirkens lokale menigheter. I tillegg til det forebyggende arbeidet, driver kirken 230 sykehus og sanatorier, samt 1900 klinikker. For mange lokalsamfunn er disse klinikkene det eneste organiserte helsetilbudet.

Gjennom ADRA (Adventist Development and Relief Agency) gir menigheten i samarbeid med nasjonale myndigheter hjelp til millioner av mennesker hvert år. I 2019 ble 14 millioner mennesker hjulpet av ADRA. Samlet sum for bistanden var på 324 millioner dollar.

Adventistkirkens medlemmer kjenner på en sterk forpliktelse til å være en positiv innflytelse i verden. Sekretæren for Adventistkirkens verdensforbund, pastor Erton Köhler mener at arven fra vår historie gir fornyet energi i tjenesten: «Vi får ny kraft og ny visjon for framtiden,» sier han.

Det blir ingen storslått markering av jubileet. Det ligger ikke i menighetens DNA å feire at vi fremdeles er her på jorda. Adventister har blikket rettet mot Jesu gjenkomst og den nye himmel og nye jord Bibelen lover skal opprettes. Mens vi venter på denne store begivenheten ønsker vi å utføre misjonsoppdraget med troskap.

Les mer om denne saken her!

Tilbake til nyhetsarkiv